Používanie zložitého hesla patrí medzi najdôležitejšie kroky, ktoré môžete vykonať na ochranu počítača pred hackermi a ostatnými nevítanými používateľmi.

Ak ste sa prihlásili ako správca, môžete vytvoriť heslo pre ľubovoľné konto.

Ak ste sa pripojili do domény, môže vám vo vykonaní týchto krokov brániť politika skupiny.

Kroky, ktoré by ste mali vykonať, sa môžu líšiť v závislosti od toho, či sa počítač nachádza v doméne alebo v pracovnej skupine. Ďalšie informácie nájdete v časti „Zisťovanie, či sa počítač nachádza v pracovnej skupine alebo v doméne“ v téme Ako sa líši domáca sieť od siete na pracovisku?

Zobraziť všetko

Tento počítač je v doméne

 1. Otvorte okno Používateľské kontá tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknete na položku Ovládací panel, kliknete na položku Používateľské kontá a potom kliknete na položku Používateľské kontá.
 2. Kliknite na položku Spravovať používateľské kontá. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 3. Na karte Používatelia kliknite na konto, pre ktoré chcete vytvoriť heslo, a potom kliknite na položku Vytvoriť nové heslo.

 4. Zadajte heslo do poľa Nové heslo, znova zadajte to isté heslo do poľa Potvrdiť nové heslo a potom kliknite na tlačidlo OK.

Tento počítač sa nachádza v pracovnej skupine

 1. Otvorte okno Používateľské kontá tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknete na položku Ovládací panel, kliknete na položku Používateľské kontá a bezpečnosť rodiny a potom kliknete na položku Používateľské kontá.
 2. Kliknite na položku Vytvoriť heslo pre svoje konto.

  Poznámka

  • Ak používateľské konto už má heslo, môžete ho zmeniť kliknutím na položku Zmeniť heslo.

 3. Zadajte heslo do poľa Nové heslo a to isté heslo zadajte do poľa Potvrdiť nové heslo.

 4. Ak chcete použiť pomôcku pre heslo, pomôcku zadajte do poľa Pomôcka pre heslo.

 5. Kliknite na položku Vytvoriť heslo.