Čítanie e‑mailových správ v režime offline

Program Windows Mail umožňuje prevziať e‑mailové správy do počítača a potom ich čítať a odpovedať na ne v režime offline. Pracovať v režime offline môžete napríklad vtedy, keď:

 • chcete skrátiť čas strávený v režime online z dôvodu spoplatnenia pripojenia poskytovateľom internetových služieb (ISP) podľa času pripojenia alebo preto, lebo disponujete iba jednou telefónnou linkou a nepoužívate širokopásmové pripojenie,

 • používate mobilný počítač na čítanie správ počas cestovania a v ďalších situáciách, keď sa nemôžete pripojiť na Internet.

Nastavenie programu Windows Mail na čítanie e‑mailových správ v režime offline

 1. Otvorte program Windows Mail kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a na položku Windows Mail.

 2. Kliknite na ponuku Nástroje a potom na položku Možnosti.

 3. V položke Ak počítač nie je práve pripojený na karte Všeobecné kliknite na položku Pripojiť, iba keď sa nepracuje v režime offline a potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. Ak e‑mailový server používa protokol IMAP, kliknite na názov servera v zozname Priečinky (nachádza sa na ľavej table programu Windows Mail), začiarknite políčka položiek, ktoré chcete zobraziť v režime offline, a potom kliknite na tlačidlo Synchronizovať konto.

  Poznámka

  • Ak chcete zistiť, aký typ e‑mailového servera používate, kliknite na ponuku Nástroje, kliknite na položku Kontá, v zozname vyberte svoje e‑mailové konto a potom kliknite na tlačidlo Vlastnosti. Typ konta je uvedený na karte Spresnenie.

 5. Kliknite na ponuku Súbor a potom na položku Pracovať v režime offline.

Teraz môžete čítať a odpovedať na správy v režime offline. Pri ďalšom pripojení v režime online sa po kliknutí na tlačidlo Odoslať a prijať odošlú všetky správy vytvorené v režime offline a dokončia sa všetky činnosti spustené v režime offline.