Súbor je po odstránení z počítača dočasne uložený v Koši. Toto dočasné uloženie umožňuje obnoviť náhodne odstránené súbory z Koša a vrátiť ich do počítača.

  1. Na pracovnej ploche dvakrát kliknite na ikonu Kôš.

  2. Vykonajte jednu z nasledujúcich možností:

    • Ak chcete obnoviť súbor, kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom kliknite na príkaz Obnoviť.

    • Ak chcete obnoviť všetky súbory, na paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Obnoviť všetky položky.

    Súbory budú obnovené do svojho pôvodného umiestnenia v počítači.