Táto téma obsahuje niektoré bežné otázky týkajúce sa programu Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy.

Zobraziť všetko

Čo je Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy?

Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy je technológia, ktorá umožňuje používať jeden počítač a pripojiť sa k vzdialenému počítaču na inom mieste. Môžete sa napríklad pripojiť k pracovnému počítaču z domáceho počítača a získať prístup k všetkým programom, súborom a sieťovým prostriedkom tak, ako keby ste sedeli za počítačom v práci. Programy v práci môžete nechať spustené a po príchode domov môžete vidieť pracovnú plochu svojho počítača v práci na domácom počítači s tými istými spustenými programami.

Obrázok dvoch počítačov prepojených pomocou súčasti Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy umožňujúcej prístup na diaľku z jedného počítača do druhého
Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy medzi dvomi počítačmi

Ako sa inštaluje program Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy?

Program Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy nie je potrebné inštalovať. V tejto verzii systému Windows je program Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy nainštalovaný predvolene.

  • Otvorte okno Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy, ďalej na položku Príslušenstvo a potom na položku Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy.

Prečo sa nedajú zmeniť niektoré nastavenia služby Vzdialená pracovná plocha?

Správca systému ovláda tieto nastavenia prostredníctvom politiky skupiny.

Prečo musím zadávať používateľské meno a heslo zakaždým, keď sa pripájam?

Poverenia používateľa (napríklad používateľské meno a heslo) možno v niektorých vydaniach systému Windows Vista uložiť, nie však vo vydaniach Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium alebo Windows Vista Starter. Aj keď v týchto vydaniach systému Windows Vista začiarknete políčko na uloženie poverení, poverenia sa uložia iba v rámci danej relácie a pri ďalšom pripojení budete musieť poverenia opäť zadať.

Aký je celý názov počítača?

Celý názov počítača nazývaný aj úplný platný názov domény (FQDN) obsahuje názov hostiteľa (počítača), názov domény a všetky domény vyššej úrovne. Celý názov počítača s názvom „host“ môže byť napríklad host.example.microsoft.com.

Čo je server brány TS a ako zistiť, či je potrebný?

Server brány terminálových služieb (brány TS) je počítač, ktorý umožňuje oprávneným používateľom pripojenie k vzdialenému počítaču v podnikovej sieti z ľubovoľného miesta na Internete. Spýtajte sa správcu siete, či je potrebné zadať server brány terminálových služieb.

Kedy je potrebné použiť overovanie v programe Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy?

Overovanie použite, ak chcete bezpečne overiť, či sa pripájate k správnemu počítaču. Používanie overovania môže vyžadovať aj správca siete. Ďalšie informácie nájdete v téme Aké sú možnosti overovania servera?

Existuje podpora viacerých monitorov pre program Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy v tejto verzii systému Windows?

Program Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy podporuje zobrazenie s vysokým rozlíšením, ktoré môže byť rozložené na viac monitorov. Monitory musia mať rovnaké rozlíšenie a musia byť zarovnané vedľa seba. Ak chcete pracovnú plochu vzdialeného počítača zobraziť na viacerých monitoroch, do príkazového riadka zadajte príkaz Mstsc /span.

Poznámka

  • Táto funkcia sa niekedy nazýva kontinuálne rozlíšenie. Na prepínanie v rozloženom režime celej obrazovky slúži klávesová skratka CTRL+ALT+BREAK.

Ako sa dá zmeniť port pre príjem programu Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy?

Ďalšie zabezpečenie je možné dosiahnuť zmenou portu, ktorý program Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy aktívne používa (alebo používa iba na „príjem“) namiesto štandardného portu 3389. Po prihlásení zadajte názov vzdialeného počítača, za ktorým nasleduje dvojbodka a požadovaný port (napríklad Počítač1:3390). Pokyny týkajúce sa trvalej zmeny nájdete v časti Ako zmeniť port pre príjem pre službu Vzdialená pracovná plocha na webovej lokalite pomoci a technickej podpory spoločnosti Microsoft.