Odstránenie informácií o prehrávaných súboroch v prehrávači Windows Media Player

Pri prehrávaní digitálneho mediálneho obsahu v prehrávači Windows Media Player sa v počítači obyčajne ukladá história súborov a informácie o médiu. Ak nechcete, aby tieto informácie boli dostupné pre ostatných používateľov, ktorí používajú počítač s rovnakým používateľským kontom, môžete ukladaniu týchto informácii zamedziť.

Zobraziť všetko

Odstránenie zoznamu súborov alebo adries URL, ktoré ste prehrávali

Zoznamy súborov alebo adries URL, ktoré ste prehrávali, sa zobrazujú v týchto oblastiach prehrávača: v ponuke Súbor (v zozname naposledy prehraté súbory), v dialógovom okne Otvorenie adresy URL a v dialógovom okne Otvoriť. Existujúce zoznamy môžete odstrániť a môžete zabrániť aj tomu, aby sa zoznamy v budúcnosti ukladali.

Ak sa ponuka Súbor nezobrazuje, zobrazte klasické ponuky.

 1. Kliknite na šípku pod kartou Prehráva sa, kliknite na položku Ďalšie možnosti a potom kliknite na kartu Ochrana osobných údajov.

 2. Ak chcete odstrániť existujúce zoznamy, kliknite na položku Vymazať históriu. Takto odstránite aj všetky zmeny, ktoré ste urobili v informáciách o médiu pre disky CD a DVD.

 3. Ak chcete zabrániť tomu, aby sa zoznamy ukladali, zrušte začiarknutie políčka Ukladať do prehrávača históriu súborov a adries URL.

 4. Ak chcete vymazať zoznam súborov, ktoré sú zobrazené v dialógovom okne Otvoriť, vyprázdnite zoznam priečinku naposledy použitých dokumentov. Informácie o vyprázdnení zoznamu naposledy použitých dokumentov nájdete v Centre pomoci a technickej podpory systému Windows.

Odstránenie informácií o médiu súborov v knižnici

Prehrávač zobrazuje informácie o médiu hudobných súborov v knižnici, vrátane súborov, ktoré boli vytvorené skopírovaním a skonvertovaním z diskov CD. Existujúce informácie o médiu odstrániť nemôžete, ale môžete zabrániť získavaniu a zobrazovaniu nových informácií o médiu. Avšak nezabudnite na to, že keď to urobíte, všetky súbory, ktoré vytvoríte skopírovaním a skonvertovaním, sa budú v knižnici zobrazovať ako „neznáme“.

 1. Kliknite na šípku pod kartou Knižnica a potom kliknite na položku Viac možností.

 2. V oblasti Automatická aktualizácia súborov pomocou informácií o médiách zrušte začiarknutie políčka Načítať ďalšie informácie na internete.

  To zruší aj začiarknutie políčka Načítať informácie o médiách z internetu a aktualizovať hudobné súbory, ktoré je umiestnené v karte Ochrana osobných údajov.

Odstránenie informácií o médiách prehrávaných diskov CD alebo DVD

Informácie o médiách prehrávaných diskov CD alebo DVD sa v prehrávači zobrazujú na niekoľkých miestach. Existujúce informácie o médiách môžete odstrániť a môžete zabrániť aj tomu, aby sa tieto informácie naďalej ukladali. Nezabudnite na to, že ak tak urobíte, obal albumu, názvy skladieb, názvy albumov a ostatné informácie sa budú zobrazovať iba vtedy, keď budete pripojený k internetu.

 1. Kliknite na šípku pod kartou Prehráva sa, kliknite na položku Ďalšie možnosti a potom kliknite na kartu Ochrana osobných údajov.

 2. Informácie o prehrávaných diskoch CD alebo DVD odstránite kliknutím na položku Vymazanie vyrovnávacej pamäte.

  Odstránite tak aj uložené informácie o médiách zariadení, s ktorými je prehrávač synchronizovaný, priečinky, ktoré prehrávač monitoruje, súbory, ktoré ste pomocou prehrávača prehľadávali a súbory, ktoré ste odstránili z knižnice.

 3. Informáciám o médiách diskov CD alebo DVD zabránite v ukladaní tak, že zrušíte začiarknutie políčka Zobraziť informácie o médiách z Internetu.

  Ak je začiarknuté políčko Aktualizovať hudobné súbory načítaním informácií o médiách z Internetu (umiestnené v tej istej oblasti), je možné, že informácie o médiách prehrávaných diskov CD, sa v prehrávači znovu zobrazia, ak ste do knižnice skopírovali a skonvertovali hudbu z týchto diskov. Ak chcete zaistiť, aby v budúcnosti už neboli získavané žiadne informácie o médiách diskov CD, môžete zrušiť aj začiarknutie políčka Aktualizovať hudobné súbory načítaním informácií o médiách z Internetu.

Odstránenie informácií o zariadeniach

Kvôli zlepšeniu výkonu prehrávač ukladá do vyrovnávacej pamäte informácie o zariadeniach, na ktoré synchronizuje. Ukladaniu týchto informácií sa nedá zabrániť, ale môžete odstrániť už existujúce informácie.

 1. Kliknite na šípku pod kartou Prehráva sa, kliknite na položku Ďalšie možnosti a potom kliknite na kartu Ochrana osobných údajov.

 2. Kliknite na položku Vymazať vyrovnávaciu pamäť.