Odstránenie alebo obnovenie položiek umiestnených programom Windows Defender do karantény

Keď program Windows Defender umiestni softvér do karantény, premiestni ho na iné miesto v počítači a tým zabráni jeho spusteniu, až kým sa nerozhodnete softvér obnoviť alebo odstrániť z počítača.

Odstránenie alebo obnovenie položiek v karanténe

  1. Spustite program Windows Defender kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a potom kliknutím na položku Windows Defender.

  2. Kliknite na ponuku Nástroje a potom kliknite na položku Položky v karanténe.

  3. Skontrolujte všetky položky a pri každej z nich vyberte možnosť Odstrániť alebo Obnoviť. Ak chcete z počítača odstrániť všetky položky v karanténe, kliknite na tlačidlo Odstrániť všetky. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Upozornenie

  • Neobnovujte softvér ohodnotený závažnou alebo vysokou úrovňou výstrahy, pretože tým riskujete ochranu osobných údajov a zabezpečenie počítača.