Odstránenie efektu červených očí z obrázka

Ak ste niekedy pri fotografovaní použili blesk, asi ste si všimli, že ľudia na obrázkoch majú občas červené oči. Tento jav sa nazýva efekt červených očí a je spôsobený odrazom blesku z fotoaparátu na sietnici oka. Efekt červených očí môžete minimalizovať pomocou funkcie odstránenia efektu červených očí vo fotoaparáte. V nasnímaných obrázkoch môžete znížiť alebo odstrániť efekt červených očí aj v programe Windows Fotogaléria.

Príklad obrázka s jedným okom s efektom červených očí a s druhým okom po odstránení tohto efektu
Obrázok s jedným červeným okom a s jedným upraveným okom
 1. Spustite program Windows Fotogaléria kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a potom kliknutím na položku Windows Fotogaléria.

 2. Kliknite na obrázok, ktorý chcete opraviť, a na paneli nástrojov kliknite na tlačidlo Opraviť.

 3. Na table Opraviť kliknite na tlačidlo Opraviť efekt červených očí.

  Obrázok tlačidla Opraviť efekt červených očí
  Tlačidlo Opraviť efekt červených očí
 4. Kliknite na ľavý horný okraj prvého oka, ktoré chcete upraviť, a potiahnite ukazovateľ myši na pravý spodný okraj oka, čím sa oko vyberie.

  Obrázok znázorňujúci odstraňovanie efektu červených očí v programe Fotogaléria
  Odstránenie efektu červených očí v programe Fotogaléria
 5. Opakujte výber pre každé oko, ktoré chcete opraviť.

Tipy

 • Úroveň efektu červených očí môžete znížiť viacnásobným výberom oka.

 • Ak sa zdá, že funkcia odstránenia efektu červených očí nemala žiadny efekt na obrázok, oči sú možno príliš tmavé. Skúste pred použitím funkcie Opraviť efekt červených očí použiť funkciu Automatická úprava.