Predvolený názov tlačiarne, ktorým je väčšinou meno výrobcu a model tlačiarne, možno zmeniť na názov, ktorý používateľom uľahčí rozpoznanie tlačiarne. Tlačiareň v sieti možno napríklad nazvať podľa čísla miestnosti alebo poschodia, na ktorom sa nachádza. Názov tlačiarne môže udávať jej funkcie, napríklad farebná alebo len čiernobiela tlač.

Na premenovanie tlačiarne potrebujete povolenie na správu tlačiarne. Povolenie máte, ak ste tlačiareň nainštalovali, alebo ak ste ho dostali od správcu systému alebo inej osoby, ktorá tlačiareň nainštalovala. Povolenie máte aj vtedy, keď ste člen skupiny Administrators pre daný počítač. Skupina Administrators má predvolené povolenie na správu tlačiarní.

Poznámka

  • Ak chcete zobraziť povolenia tlačiarne, pravým tlačidlom myši kliknite na tlačiareň, ktorú chcete použiť, kliknite na tlačidlo Vlastnosti a na karte Zabezpečenie kliknite na svoje používateľské meno.

Premenovanie tlačiarne

  1. Otvorte okno Tlačiarne: kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položky Ovládací panel, Hardvér a zvuk a Tlačiarne.

  2. Kliknite na tlačiareň, ktorú chcete premenovať, a na paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Premenovať tlačiareň. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  3. Vedľa ikony tlačiarne zadajte nový názov tlačiarne.