Hlásenie problémov a automatické zisťovanie dostupnosti riešení

Ak program prestane pracovať alebo neodpovedá, systém Windows môže automaticky ohlásiť problém a vyhľadať riešenie.

  1. Otvorte súčasť Hlásenie a riešenie problémov kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na Ovládací panel, na položku Systém a údržba a potom na položku Hlásenie a riešenie problémov.

  2. Kliknite na položku Zmeniť nastavenia na ľavej table.

  3. Vyberte možnosť Zisťovať dostupnosť riešení automaticky (odporúča sa) a potom kliknite na tlačidlo OK. Zobrazí sa upozornenie, ak existuje postup na zabránenie problému alebo jeho vyriešenie, alebo ak spoločnosť Microsoft potrebuje ďalšie informácie na vyhľadanie či vytvorenie riešenia.