Ohlásenie podozrivého softvéru v komunite Microsoft SpyNet

Keď sa pridáte ku komunite Microsoft SpyNet a program Windows Defender zistí v počítači softvér, ktorého rizikovosť ešte nebola ohodnotená, môže sa zobraziť výzva na odoslanie vzorky softvéru do komunity Microsoft SpyNet na analýzu. Keď sa zobrazí výzva, program Windows Defender zobrazí zoznam súborov, ktoré môžu pomôcť analytikom určiť, či je softvér škodlivý. Môžete vybrať, či odošlete iba niektoré súbory alebo všetky súbory v zozname.

Zobraziť všetko

Odoslanie súborov do komunity Microsoft SpyNet

Ohlásenie softvéru, ktorý by mohol byť nesprávne ohodnotený

  • Ak vás program Windows Defender upozorní na softvér, ktorý nepovažujete za škodlivý alebo nežiaduci, môžete tento problém ohlásiť do spoločnosti Microsoft vyplnením formulára False Positive Report Form na webovej lokalite Microsoft Security at Home.