Hlásenie a riešenie problémov s počítačom

Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa hlásenia a riešenia problémov s počítačom.

Zobraziť všetko

Hlásenie problémov a zisťovanie dostupnosti riešení

Existujú tri možnosti:

Vyhľadanie riešení problémov s počítačom systémom Windows.

Systém Windows sa pomocou hlásenia problému, ktoré ste odoslali spoločnosti Microsoft, pokúsi nájsť k popisu jednotlivých problémov zodpovedajúce riešenie. Systém Windows zobrazí upozornenie, ak je k dispozícii postup pre vyriešenie problému alebo pre vyhľadanie ďalších informácií. Ak zatiaľ nie je dostupné žiadne riešenie, informácie odoslané v hlásení problému môžu pomôcť spoločnosti Microsoft nájsť alebo vytvoriť nové riešenie.

Spôsob upozorňovania na riešenia problémov v systéme Windows

Spôsob upozorňovania na riešenia problémov závisí od spôsobu hlásenia problémov a zisťovania dostupnosti riešení.

  • Ak ste nastavili systém Windows na automatické zisťovanie dostupnosti riešení, systém Windows zobrazí upozornenie na opatrenia, ktoré je možné vykonať okamžite, ako sa vyskytne problém.

  • Ak ste systém Windows nenastavili na automatické zisťovanie riešení, dostupnosť riešení môžete zistiť ručne a to hneď, ako sa vyskytne problém, a systém Windows zobrazí upozornenie, ak je k dispozícii riešenie.

Postup pri prehliadnutí upozornenia na riešenie

Riešenia môžete zobraziť kedykoľvek. Postup je nasledovný:

  1. Otvorte súčasť Hlásenie a riešenie problémov kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na Ovládací panel, na položku Systém a údržba a potom na položku Hlásenie a riešenie problémov.

  2. Ak sa nezobrazia žiadne riešenia, kliknite na ľavej table na možnosť Vyhľadať nové riešenia.

Poznámka.

  • Niektoré problémy a riešenia môže zobraziť a vyriešiť len správca. Ak chcete zobraziť tieto problémy, prihláste sa pomocou konta správcu.

Prečo po pokuse o vyhľadanie riešenia požaduje spoločnosť Microsoft ďalšie informácie o niektorých problémoch?

Obvykle je to z dôvodu, že ohlásený problém je nový, nezvyčajne zložitý alebo je dôležitý pre mnoho používateľov. Vytvorenie riešení tohto typu problému môže vyžadovať viac informácií, ako poskytuje základné hlásenie.

Je možné zastaviť odosielanie informácií o problémoch automaticky?

Áno. Použite tento postup:

  1. Otvorte súčasť Hlásenie a riešenie problémov kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na Ovládací panel, na položku Systém a údržba a potom na položku Hlásenie a riešenie problémov.

  2. Kliknite na položku Zmeniť nastavenia a potom sa uistite, že je vybratá možnosť Zobraziť výzvu na kontrolu, keď sa vyskytne problém. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Je možné odoslať všetky hlásenia o problémoch automaticky?

Nie. Ak je možné, že hlásenie obsahuje informácie, na základe ktorých by vás bolo možné identifikovať, systém Windows zobrazí otázku, či chcete dané informácie odoslať.

Je potrebné odoslať informácie o probléme (ohlásiť problém) opakovane?

Áno. Nové riešenia sa môžu vyskytnúť kedykoľvek.

Zobrazenie nových dostupných riešení

  1. Otvorte súčasť Hlásenie a riešenie problémov kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na Ovládací panel, na položku Systém a údržba a potom na položku Hlásenie a riešenie problémov.

  2. Kliknite na možnosť Vyhľadať nové riešenia.

Poznámka.

  • Niektoré problémy a riešenia môže zobraziť a vyriešiť len správca. Ak chcete zobraziť tieto problémy, prihláste sa pomocou konta správcu.

Je možné vyhľadať hlásenia, ktoré boli odoslané, alebo riešenia, ktoré už boli vyhľadané?

Áno. Riešenia a hlásenia problémov sú uložené, pokým sa nerozhodnete ich odstrániť, a preto môžete kedykoľvek vybrať hlásenia, ktoré chcete odoslať, alebo vyhľadať nové riešenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Zobrazenie riešení problémov, ktoré sa našli v počítači a v téme Zobrazenie hlásení problémov pre tento počítač.

Môže jedno riešenie vyriešiť viacero problémov?

Áno. Ak chcete v podrobnostiach riešenia zobraziť problémy, ktoré je ním možné vyriešiť, kliknite na možnosť Zobraziť súvisiace problémy.