Žiadosť alebo obnova certifikátu

Nasledujúci postup môžete vykonať len vtedy, ak ste prihlásení ako správca.

Certifikáty sa používajú hlavne na overenie totožnosti osoby alebo zariadenia, na overenie služby alebo na šifrovanie súborov. Certifikáty zvyčajne dostanete automaticky. Ak si napríklad zakúpite určitý tovar prostredníctvom internetového obchodu, ktorý sa nachádza na zabezpečenej webovej lokalite, certifikát by mal byť použitý na šifrovanie informácií z vašej kreditnej karty. Ak chcete certifikát na osobné použitie, napríklad na poskytnutie digitálneho podpisu v e-mailových správach, nemusíte ho dostať automaticky. V tomto prípade kontaktujte certifikačnú autoritu, od ktorej si certifikát môžete vyžiadať, a potom ho naimportujte. Ďalšie informácie nájdete v téme Import alebo export certifikátov a súkromných kľúčov. Ak pracujete v spoločnosti, ktorá pre vstup do siete používa certifikáty, a certifikát sa automaticky neobnovuje, môže sa zobraziť správa s oznamom, že platnosť certifikátu skončila. Ak chcete získať nový certifikát alebo chcete obnoviť certifikát, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Poznámka

 • Tieto kroky fungujú iba pri žiadosti o certifikát od podnikovej certifikačnej autority. Musíte byť prihlásený na doméne, ktorá má podnikateľskú certifikačnú autoritu, na ktorom sa dá žiadať nový certifikát. Spýtajte sa svojho sieťového správcu, ak tieto kroky nefungujú.

Zobraziť všetko

Ako žiadať o nový certifikát

 1. Spustite Správcu certifikátov kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, zadaním príkazu certmgr.msc do poľa Hľadať a potom stlačením klávesu ENTER. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 2. Kliknite na priečinok Osobné.

 3. Kliknite na ponuku Akcia, ukážte na položku Všetky úlohy, a potom kliknite na položku Požadovať nový certifikát.

 4. Postupujte podľa pokynov sprievodcu.

Poznámky.

 • Nemôžete požadovať certifikát pre službu.

 • Ak chcete podať žiadosť o certifikát DSS (Digital Signature Standard) od certifikačnej autority, musíte v Sprievodcovi žiadosťou o certifikát vybrať šablónu certifikátu Len podpis používateľa.

Ako obnoviť certifikát

 1. Spustite Správcu certifikátov kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, zadaním príkazu certmgr.msc do poľa Hľadať a potom stlačením klávesu ENTER. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 2. Kliknite na certifikát, ktorý chcete obnoviť.

 3. Kliknite na ponuku Akcia, prejdite na položku Všetky úlohy, a potom urobte nasledovné:

  • Kliknite na položku Obnova certifkátu s novým kľúčom.

  • Prejdite na Rozšírené operácie, a potom kliknite na položku Obnoviť tento certifikát s tým istým kľúčom.

 4. Ukončite spoločníka na obnovu certifikátu.