Je možné zmeniť veľkosť panela úloh tak, aby sa vytvorilo dodatočné miesto pre tlačidlá a panely s nástrojmi.

  1. Pravým tlačidlom myši kliknite na prázdne miesto na paneli úloh. Ak je vedľa položky Zamknúť panel úloh znak začiarknutia, panel úloh je zamknutý. Ak chcete panel úloh odomknúť, zrušte začiarknutie položky Zamknúť panel úloh opätovným kliknutím na položku.

  2. Ukážte na okraj panela úloh, až kým sa ukazovateľ nezmení na obojstrannú šípku ‍‍ Obrázok šípky udávajúcej, že je možné zmeniť veľkosť panela úloh., a potom presuňte orámovanie tak, aby zodpovedalo požadovanej veľkosti panela úloh.