Obnova a inštalácia skrytých aktualizácií

Skryté aktualizácie sú aktualizácie, ktoré ste v službe Windows Update nastavili ako aktualizácie, na ktoré nechcete dostávať upozornenia, alebo ktoré sa nemajú inštalovať automaticky. Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a výkonu počítača obnovte všetky dôležité a odporúčané aktualizácie.

  1. Otvorte položku Windows Update kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a potom na položku Windows Update.

  2. Kliknite na položku Obnoviť skryté aktualizácie na ľavej table.

  3. Vyberte aktualizácie, ktoré chcete nainštalovať, a potom kliknite na tlačidlo Obnoviť. Ak chcete vedieť, či ste vybrali všetky dôležité a odporúčané aktualizácie, pozrite si údaje uvedené v stĺpci Typ vedľa názvov jednotlivých aktualizácií. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  4. Systém Windows skontroluje aktualizácie a potom vás vyzve, aby ste spustili inštaláciu obnovených aktualizácií a nových aktualizácií, ak sú k dispozícii.

Poznámka.

  • Niektoré aktualizácie, ktoré sa pokúšate obnoviť, sa nemusia objaviť v zozname aktualizácií ponúkaných systémom Windows. Takáto situácia nastane iba vtedy, ak systém Windows nájde novšiu aktualizáciu riešiacu ten istý problém ako aktualizácia, ktorú ste sa pokúsili obnoviť.