Záloha obrazu Complete PC systému Windows obsahuje kópie programov, systémových nastavení a súborov. Je to úplná záloha, ktorú môžete použiť na obnovenie obsahu počítača v prípade, že pevný disk alebo celý počítač prestane z akéhokoľvek dôvodu fungovať.

Výstraha

 • Keď na obnovenie počítača použijete zálohu obrazu Complete PC systému Windows, vykoná sa úplný proces obnovenia. Nie je možné vybrať obnovenie jednotlivých položiek a vymenia sa všetky aktuálne programy, systémové nastavenia a súbory.

Skôr, ako začnete, skontrolujte dostupnosť vymeniteľného média, na ktorom je uložená prípadná záloha.

Zobraziť všetko

Obnovenie pomocou inštalačného disku systému Windows

Túto metódu použite, ak bol k počítaču dodaný aj inštalačný disk systému Windows.

 1. Vložte inštalačný disk a potom reštartujte počítač kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a následným kliknutím na šípku vedľa tlačidla ZamknúťObrázok tlačidla Zamknúť a následným kliknutím na položku Reštartovať.

  Ak počítač nie je nakonfigurovaný na spustenie z disku CD alebo z disku DVD, príslušné pokyny nájdete v časti Spustenie systému Windows z disku CD alebo DVD.

 2. Po zobrazení výzvy stlačte ľubovoľný kláves.

 3. Vyberte nastavenia jazyka a kliknite na položku Ďalej.

 4. Kliknite na položku Opraviť počítač.

 5. Vyberte operačný systém, ktorý chcete opraviť a kliknite na položku Ďalej

  Poznámka

  • Ak obnovujete 64-bitový systém pomocou 32-bitového systému zálohovania celého počítača alebo 32-bitový systém pomocou 64-bitového systému zálohovania celého počítača, nevyberajte operačný systém. Ak je operačný systém predvolene nastavený, zrušte výber kliknutím na prázdne miesto okna a potom kliknite na položku Ďalej.

 6. V ponuke Možnosti obnovenia systému kliknite na položku Obnovenie Complete PC systému Windows a potom postupujte podľa pokynov.

  Poznámka

  • Po zobrazení výzvy vložte posledný disk CD alebo DVD zálohovej súpravy.

Obnovenie pomocou predinštalovaných možností obnovenia

Túto metódu použite, ak k počítaču nebol dodaný inštalačný disk systému Windows.

 1. Reštartujte počítač.

  Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom kliknite na šípku vedľa tlačidla ZamknúťObrázok tlačidla Zamknúť a nakoniec na položku Reštartovať.
 2. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak má počítač nainštalovaný len jeden operačný systém, pri reštartovaní počítača opakovane stláčajte kláves F8. Kláves F8 musíte stlačiť predtým, než sa zjaví logo systému Windows. Ak sa objaví logo systému Windows skôr, budete musieť celý postup zopakovať.

  • Ak počítač používa viac ako jeden operačný systém, na zvýraznenie operačného systému, ktorý chcete spustiť, použite klávesy so šípkami. Potom stlačte kláves F8.

 3. V ponuke Rozšírené možnosti spúšťania systému zvýraznite pomocou šípok položku Opraviť počítač a stlačte kláves ENTER.

 4. Vyberte rozloženie klávesnice a kliknite na položku Ďalej.

 5. Vyberte meno používateľa, zadajte heslo a kliknite na tlačidlo OK.

 6. V ponuke Možnosti obnovenia systému kliknite na položku Obnovenie Complete PC systému Windows a potom postupujte podľa pokynov.

  Poznámka

  • Po zobrazení výzvy vložte posledný disk CD alebo DVD zálohovej súpravy.