V programe Windows Defender sa môžete rozhodnúť pre rýchlu kontrolu počítača alebo úplnú kontrolu systému. Ak máte podozrenie, že spyware napadol konkrétnu oblasť počítača, môžete kontrolu prispôsobiť výberom konkrétnych jednotiek a priečinkov, ktoré chcete kontrolovať.

Pri rýchlej kontrole sa kontrolujú miesta na pevnom disku počítača, kde je najväčšia pravdepodobnosť napadnutia programom typu spyware. Pri úplnej kontrole sa skontrolujú všetky súbory na pevnom disku a všetky aktuálne spustené programy, čo však môže spôsobiť spomalenie počítača, kým sa kontrola nedokončí. Odporúča sa naplánovať rýchlu kontrolu na každý deň. Vždy, keď máte podozrenie, že spyware napadol počítač, spustite úplnú kontrolu.

Zobraziť všetko

Kontrola oblastí počítača, ktoré programy typu spyware infikujú s najväčšou pravdepodobnosťou (rýchla kontrola)

 1. Spustite program Windows Defender kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a potom kliknutím na položku Windows Defender.

 2. Kliknite na tlačidlo Kontrola. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Kontrola všetkých oblastí počítača (úplná kontrola)

 1. Spustite program Windows Defender kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a potom kliknutím na položku Windows Defender.

 2. Kliknite na šípku nadol vedľa tlačidla Kontrola a potom kliknite na položku Úplná kontrola. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Kontrola vybratých oblastí počítača (vlastná kontrola)

Môžete vybrať konkrétne miesta v počítači, ktoré má program Windows Defender skontrolovať. Ak je však zistený potenciálne nežiaduci alebo škodlivý softvér, program Windows Defender spustí rýchlu kontrolu, takže v prípade potreby môžu byť zistené položky odstránené aj z ostatných oblastí počítača.

 1. Spustite program Windows Defender kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a potom kliknutím na položku Windows Defender.

 2. Kliknite na šípku nadol vedľa tlačidla Kontrola a potom kliknite na položku Vlastná kontrola. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 3. Kliknite na položku Kontrolovať vybraté jednotky a priečinky a potom na položku Vybrať.

 4. Vyberte jednotky a priečinky, ktoré chcete kontrolovať, a potom kliknite na tlačidlo OK. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Výber rozšírených možností kontroly

Pri kontrole počítača môžete vyberať zo štyroch ďalších možností:

 • Kontrolovať výskyt potenciálnych hrozieb v obsahu archivovaných súborov a priečinkov. Kontrola týchto oblastí môže predĺžiť čas potrebný na vykonanie kontroly, ale spyware a iný nežiaduci softvér sa môže sám nainštalovať a pokúsiť sa skryť práve na týchto miestach.

 • Použiť heuristiku na zistenie potenciálne škodlivého alebo nežiaduceho správania softvéru, ktorého rizikovosť dosiaľ nebola analyzovaná. Program Windows Defender používa na identifikáciu známych hrozieb definičné súbory, ale môže zistiť a upozorniť vás aj na potenciálne škodlivé a nežiaduce správanie softvéru, ktorý ešte nie je uvedený v zozname v definičnom súbore. Ďalšie informácie o definičných súboroch nájdete v časti Aktualizácia definícií pre program Windows Defender.

 • Vytvoriť bod obnovenia pred použitím akcií na vybraté položky. Keďže program Windows Defender môžete nastaviť na automatické odstraňovanie zistených položiek, výber tejto možnosti vám umožňuje obnoviť systémové nastavenia v prípade, že chcete používať softvér, ktorý ste nemali v úmysle odstrániť.

 • Nekontrolovať tieto súbory alebo umiestnenia. Túto možnosť použite na výber ľubovoľných súborov a priečinkov, ktoré program Windows Defender nemá kontrolovať.

 1. Spustite program Windows Defender kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a potom kliknutím na položku Windows Defender.

 2. Kliknite na ponuku Nástroje a potom kliknite na položku Možnosti.

 3. V časti Rozšírené možnosti začiarknite políčko vedľa každej možnosti, ktorú chcete použiť.

 4. Ak nechcete, aby program Windows Defender kontroloval určité oblasti počítača, kliknite v časti Nekontrolovať tieto súbory alebo umiestnenia na položku Pridať.

 5. Vyhľadajte súbory alebo priečinky, ktoré nechcete kontrolovať, a potom kliknite na tlačidlo OK. Zopakujte tento krok pre každý súbor alebo priečinok, ktorý nechcete kontrolovať.

 6. Po skončení výberu rozšírených možností kliknite na položku Uložiť. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.