Odporúča sa naplánovať rýchlu kontrolu každý deň. Pri rýchlej kontrole sa budú kontrolovať oblasti počítača, ktoré môže spyware alebo iný potenciálne nežiaduci softvér napadnúť s najväčšou pravdepodobnosťou. Ak chcete, aby program Windows Defender skontroloval všetky súbory a programy v počítači, spustite alebo naplánujte úplnú kontrolu.

Ak chcete zvýšiť zabezpečenie počítača, môžete vybrať automatické odstránenie spyware alebo iného potenciálne nežiaduceho softvéru, ktorý sa zistil počas kontroly.

  1. Spustite program Windows Defender kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a potom kliknutím na položku Windows Defender.

  2. Kliknite na ponuku Nástroje a potom kliknite na položku Možnosti.

  3. V okne Automatická kontrola začiarknite políčko Automaticky skontrolovať tento počítač (odporúča sa) a potom vyberte frekvenciu, čas v rámci dňa a typ kontroly, ktorú chcete spustiť.

  4. Ak chcete po kontrole automaticky odstrániť spyware alebo iný potenciálne nežiaduci softvér, začiarknite políčko Použiť predvolené akcie pre položky zistené počas kontroly

  5. V okne Predvolené akcie vyberte akciu, ktorú chcete použiť pre všetky výstrahy programu Windows Defender, a potom kliknite na tlačidlo Uložiť. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Poznámky.

  • Predvolenú akciu nemôžete vybrať pre softvér ohodnotený závažnou úrovňou výstrahy alebo pre softvér, ktorý ešte nemá vyhodnotenú rizikovosť pre osobné údaje alebo počítač. Program Windows Defender automaticky odstráni softvér so závažnou úrovňou výstrahy alebo zobrazí výstrahu s výzvou na odstránenie. Ak rizikovosť softvéru ešte nebola vyhodnotená, je nutné skontrolovať informácie o softvéri a potom vybrať akciu.

  • Ak vás program Windows Defender upozorní na softvér a vy budete toto upozornenie ignorovať výberom položky Ignorovať v zozname dostupných akcií, povolíte spustenie softvéru v počítači. Ak sa softvér neskôr bude správať podozrivo, program Windows Defender vás znovu upozorní na tento softvér, alebo automaticky použije akcie, ktoré ste nastavili pre jednotlivé typy výstrah. Ak považujete softvér za dôveryhodný a nechcete, aby ho program Windows Defender automaticky odstránil alebo odoslal do karantény, prečítajte si tému Pridanie alebo odstránenie položiek zo zoznamu povolených položiek programu Windows Defender.