Funkcie zabezpečenia a ochrany osobných údajov v programe Internet Explorer 8

Tieto informácie sa vzťahujú na program Windows Internet Explorer 8.

Program Internet Explorer ponúka množstvo funkcií, ktoré pomáhajú chrániť zabezpečenie a osobné údaje pri prehľadávaní webu.

Zobraziť všetko

Aké funkcie zabezpečenia poskytuje program Internet Explorer?

Program Internet Explorer obsahuje nasledujúce funkcie zabezpečenia:

 • Zvýraznenie domény umožňujúce oveľa jednoduchšie vidieť zobrazenú webovú adresu na navštevovaných webových lokalitách. Prostredníctvom tejto funkcie ste chránení pred klamlivými webovými lokalitami a lokalitami neoprávnene získavajúcimi údaje, ktoré na oklamanie využívajú zavádzajúce webové adresy. Skutočná doména, ktorú navštevujete, je zvýraznená v paneli s adresou.

 • Filter SmartScreen, , ktorý pomáha chrániť v režime online pred útokmi neoprávneného získavania údajov, podvodnými, klamlivými či škodlivými webovými lokalitami. Ďalšie informácie nájdete v téme Filter SmartScreen: najčastejšie otázky.

 • Správca doplnkov, , ktorý umožňuje vypnúť alebo povoliť doplnky webového prehľadávača a odstrániť neželané ovládacie prvky ActiveX. Ďalšie informácie nájdete v téme Aký vplyv majú na počítač doplnky prehľadávača?

 • Filter XSS (skriptovanie medzi lokalitami), ktorý pomáha pri zabraňovaní útokov z webových lokalít neoprávnene získavajúcich údaje a z podvodných lokalít, ktoré môžu neoprávnene získavať vaše osobné a finančné informácie. Ďalšie informácie nájdete v téme Aký spôsob ochrany poskytuje program Internet Explorer proti útokom vedeným skriptovaním medzi lokalitami?

 • 128-bitové zabezpečené spojenie (SSL) na používanie zabezpečených webových lokalít. Toto umožňuje programu Internet Explorer vytvárať šifrované spojenie s webovými lokalitami, ktoré prevádzkujú banky, internetové obchody, lekárske lokality alebo iné organizácie, ktoré pracujú s citlivými zákazníckymi informáciami. Ďalšie informácie nájdete v téme Ako zistiť, či je transakcia v režime online bezpečná.

Ako môžem zabrániť webovým lokalitám či programom meniť mnou predvoleného poskytovateľa vyhľadávania?

Niektoré webové lokality a doplnky sa môžu pokúsiť zmeniť poskytovateľa vyhľadávania, ktorého ste vybrali ako predvoleného. Ďalšie informácie o tom, ako tomu zabrániť, nájdete v téme Ako môžem zabrániť webovým lokalitám či programom meniť mnou predvoleného poskytovateľa vyhľadávania?

Ako chrániť osobné údaje v režime online?

Program Internet Explorer poskytuje nasledujúce funkcie, ktoré chránia osobné údaje používateľa v režime online:

Prečo sa zobrazuje hlásenie „Vaša úroveň nastavenia zabezpečenia vystavuje počítač riziku“?

Toto hlásenie sa zobrazuje, pretože niektoré nastavenia zabezpečenia sú na nižšej úrovni, ako sa odporúča. Podľa predvoleného nastavenia je v programe Internet Explorer nastavená minimálna úroveň pre niektoré nastavenia určené na ochranu počítača pred webovými lokalitami, ktoré sa snažia nainštalovať škodlivý alebo nežiaduci softvér bez vedomia alebo povolenia používateľa.

Ako zistiť, ktoré nastavenia nemajú odporúčanú úroveň zabezpečenia?

Ak chcete zistiť, ktoré nastavenia nemajú odporúčanú úroveň zabezpečenia, postupujte nasledovne:

Zobrazenie nastavení zabezpečenia programu Internet Explorer

 1. Spustite program Internet Explorer kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom na položku Internet Explorer.

 2. Kliknite na tlačidlo Nástroje a potom na položku Možnosti siete Internet.

 3. Kliknite na kartu Zabezpečenie.

 4. Kliknite na ikonu Internet a potom na položku Vlastná úroveň.

  Nastavenia, ktoré nemajú odporúčanú úroveň zabezpečenia, sú zvýraznené červenou farbou.

  Obrázok nastavenia zabezpečenia
  Nastavenia s nižšou úrovňou zabezpečenia, akou je odporúčaná

Čo sa zmení, ak v prípade ohrozenia počítača kliknem na informačnom paneli na položku Automaticky opraviť nastavenia?

Po kliknutí na položku Automaticky opraviť nastavenia na informačnom paneli program Internet Explorer obnoví nastavenia zabezpečenia, ktoré spôsobujú ohrozenie počítača, späť na odporúčané nastavenia. Ak chcete zobraziť nastavenia zabezpečenia, postupujte nasledovne:

Zobrazenie nastavení zabezpečenia programu Internet Explorer

 1. Spustite program Internet Explorer kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom na položku Internet Explorer.

 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti siete Internet.

 3. Kliknite na kartu Zabezpečenie.

 4. Kliknite na ikonu Internet a potom na položku Vlastná úroveň.

  Nastavenia, ktoré nie sú nastavené na odporúčané úrovne, sú zvýraznené na červeno.

  Obrázok nastavenia zabezpečenia
  Nastavenia zabezpečenia nastavené pod odporúčanými úrovňami

Ako zmeniť nastavenia zabezpečenia programu Internet Explorer?

Zmena nastavení zabezpečenia programu Internet Explorer

 1. Spustite program Internet Explorer kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom na položku Internet Explorer.

 2. Kliknite na tlačidlo Nástroje a potom na položku Možnosti siete Internet.

 3. Kliknite na kartu Zabezpečenie.

 4. Kliknite na ikonu Internet.

 5. Postupujte jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • Ak chcete vybrať vopred nastavenú úroveň zabezpečenia, posuňte jazdec.

  • Ak chcete zmeniť jednotlivé nastavenia zabezpečenia, kliknite na položku Vlastná úroveň. Podľa potreby zmeňte nastavenia a po skončení kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete nastaviť program Internet Explorer späť na predvolenú úroveň zabezpečenia, kliknite na tlačidlo Predvolená úroveň.

  • Kliknite na položku Pre všetky zóny obnoviť predvolenú úroveň, keď chcete zrušiť všetky vlastné nastavenia.

 6. Po ukončení zmien v nastaveniach zabezpečenia kliknite na tlačidlo OK.

Ako zmeniť nastavenie ochrany osobných údajov programu Internet Explorer?

Zmena nastavenia ochrany osobných údajov v programe Internet Explorer

 1. Spustite program Internet Explorer kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom na položku Internet Explorer.

 2. Kliknite na tlačidlo Nástroje a potom na položku Možnosti siete Internet.

 3. Kliknite na kartu Ochrana osobných údajov.

 4. V časti Nastavenie vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  • Ak chcete povoliť alebo zablokovať súbory cookie z určitých webových lokalít, kliknite na tlačidlo Lokality.

  • Ak chcete načítať súbor s prispôsobenými nastaveniami, kliknite na tlačidlo Importovať. Toto sú súbory, ktoré upravujú pravidlá používané programom Internet Explorer na prácu so súbormi cookie. Tieto súbory môžu prepísať predvolené nastavenia, a preto by ste ich mali importovať iba v prípade, ak zdroj poznáte a dôverujete mu.

 5. Po ukončení zmien nastavenia ochrany osobných údajov kliknite na tlačidlo OK.