Tieto informácie sa týkajú programov Windows Internet Explorer 7 a Windows Internet Explorer 8.

Program Internet Explorer priraďuje všetky webové lokality k jednej zo štyroch zón zabezpečenia: Internet, Lokálna sieť intranet, Dôveryhodné lokality alebo Zakázané lokality. Zóna, ku ktorej je webová lokalita priradená, určuje nastavenie zabezpečenia používané pre túto lokalitu. Môžete vybrať, ktoré webové lokality budú priradené k zónam Lokálna sieť intranet, Dôveryhodné lokality alebo Zakázané lokality. Pridaním webovej lokality do určitej zóny môžete kontrolovať úroveň zabezpečenia, ktorá sa pre túto lokalitu použije. Ak máte napríklad zoznam webových lokalít, ktoré navštevujete a úplne im dôverujete, pridajte tieto lokality do zóny Dôveryhodné lokality.

Ďalšie informácie o zónach zabezpečenia nájdete v časti Zmena nastavenia programu Internet Explorer na karte Zabezpečenie.

Zobraziť všetko

Pridanie webovej lokality do zóny zabezpečenia

 1. Spustite program Internet Explorer kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom na položku Internet Explorer.

 2. Prejdite na webovú lokalitu, ktorú chcete pridať do určitej zóny zabezpečenia.

 3. Kliknite na položku Nástroje a potom na položku Možnosti siete Internet.

 4. Kliknite na kartu Zabezpečenie a potom kliknite na zónu zabezpečenia (Lokálna sieť intranet, Dôveryhodné lokality alebo Zakázané lokality).

 5. Kliknite na tlačidlo Lokality.

 6. Ak ste v predchádzajúcom kroku klikli na položku Lokálna sieť intranet, kliknite na kartu Spresnenie.

 7. Webová lokalita sa zobrazí v poli Pridať túto webovú lokalitu do zóny. Kliknite na tlačidlo Pridať.

  Ak lokalita nie je zabezpečená (HTTPS), zrušte začiarknutie políčka Žiadať overenie servera (https:) pre všetky lokality v tejto zóne.

 8. Kliknite na položku Zavrieť, potom na položku OK (alebo kliknite dvakrát na položku OK, ak ste klikli v kroku 4 na položku Lokálna sieť intranet).

Odstránenie webovej lokality zo zóny zabezpečenia

 1. Spustite program Internet Explorer kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom na položku Internet Explorer.

 2. Kliknite na položku Nástroje a potom na položku Možnosti siete Internet.

 3. Kliknite na kartu Zabezpečenie a potom kliknite na zónu zabezpečenia (Lokálna sieť intranet, Dôveryhodné lokality alebo Zakázané lokality).

 4. Kliknite na tlačidlo Lokality.

 5. Ak ste v predchádzajúcom kroku klikli na položku Lokálna sieť intranet, kliknite na kartu Spresnenie.

 6. Na karte Webové lokality kliknite na webovú lokalitu, ktorú chcete odstrániť.

 7. Kliknite na tlačidlo Odstrániť.

 8. Kliknite na položku Zavrieť, potom na položku OK (alebo kliknite dvakrát na položku OK, ak ste klikli v kroku 3 na položku Lokálna sieť intranet).