Karta Výkon, ktorú nájdete v správcovi úloh, poskytuje rozšírené podrobnosti o spôsobe, akým počítač používa systémové prostriedky, napríklad pamäť RAM alebo procesor (CPU).

 1. Otvorte Správcu úloh kliknutím pravým tlačidlom myši na panel úloh a potom na položku Správca úloh.

 2. Kliknite na kartu Výkon.

Zobraziť všetko

Monitorovanie využívania kapacity procesora CPU a pamäte

Obrázok grafov výkonu
Grafy výkonu

Karta Výkon obsahuje štyri grafy. Horné dva grafy ukazujú, na koľko sa využíva procesor CPU v danej chvíli, a ako sa využíval za posledných niekoľko minút. (Ak sa graf histórie používania procesora CPU znázorní ako rozdelený, počítač je vybavený buď niekoľkými procesormi CPU, alebo jedným duálnym procesorom CPU, prípadne platia obe uvedené možnosti.) Vysoké percento využitia znamená, že programy alebo procesy vyžadujú veľkú časť kapacity procesora CPU, čo môže spomaliť počítač. Ak sa percentuálny podiel javí ako zmrazený, alebo sa približuje k hodnote 100%, v takom prípade program nemusí odpovedať. Ďalšie informácie nájdete v časti Ukončenie programu, ktorý neodpovedá.

Spodné dva grafy znázorňujú v megabajtoch (MB), koľko pamäte RAM, alebo fyzickej pamäte, sa využíva v danej chvíli a ako sa využívala za posledných niekoľko minút. Percento momentálneho využitia pamäte je uvedené v spodnej časti okna programu Správca úloh. Ak sa vám využívanie pamäte zdá neustále vysoké, alebo viditeľne spomaľuje výkon počítača, skúste znížiť počet programov, ktoré máte spustené súčasne, alebo nainštalujte ďalšiu pamäť RAM. Ďalšie informácie nájdete v téme Predchádzanie problémom s nedostatkom pamäte.

Ak chcete zobraziť využívanie pamäte jednotlivými procesmi spustenými v počítači, kliknite na kartu Procesy. Predvolene je vždy vybratý stĺpec Pamäť (Súkromná pracovná súprava). Súkromná pracovná súprava je podmnožinou pracovnej súpravy, ktorá je technickým výrazom označujúcim, koľko pamäte využívajú jednotlivé procesy. Súkromná pracovná súprava označuje množstvo pamäte, ktoré využíva konkrétny proces a ktoré nemôžu zdieľať iné procesy.

Pokročilí používatelia si môžu v prípade záujmu zobraziť na karte Procesy ďalšie rozšírené hodnoty týkajúce sa pamäte. Ak to chcete urobiť, kliknite na položku Zobraziť, potom kliknite na položku Vybrať stĺpce a vyberte niektorú z hodnôt týkajúcich sa pamäte:

 • Pamäť – pracovná súprava. Množstvo pamäte v súkromnej pracovnej súprave a množstvo pamäte využívanej procesom, ktoré môžu zdieľať iné procesy.

 • Pamäť – maximum pracovnej súpravy. Maximálne množstvo pamäte pracovnej súpravy, ktorú proces využil.

 • Pamäť – rozdiel pracovnej súpravy. Rozsah zmeny vo využívaní pamäte pracovnej súpravy daným procesom.

 • Pamäť – vyhradené množstvo. Množstvo virtuálnej pamäte vyhradenej na využívanie pre určitý proces.

 • Pamäť – stránkovaný fond. Množstvo virtuálnej pamäte vyhradenej pre určitý proces, ktoré je možné zapísať na iné úložné médium, napríklad na pevný disk.

 • Pamäť – nestránkovaný fond. Množstvo virtuálnej pamäte vyhradenej pre určitý proces, ktoré nemožno zapísať na iné úložné médium.

Získanie podrobností o využívanej časti pamäte

Obrázok tabuliek výkonu
Tabuľky výkonu

Tri tabuľky pod grafmi uvádzajú rôzne podrobné údaje o pamäti a využití kapacity. V tabuľke s hlavičkou Fyzická pamäť (v MB) označuje pole Celková množstvo pamäte RAM nainštalovanej v počítači, vyčíslenej v megabajtoch (MB). Pole Vo vyrovnávacej pamäti označuje množstvo fyzickej pamäte nedávno využitej pre systémové prostriedky. Pole Voľná obsahuje informácie o pamäti, ktorá sa práve nepoužíva alebo neobsahuje užitočné informácie (na rozdiel od súborov uložených vo vyrovnávacej pamäti, ktoré obsahujú užitočné informácie).

V tabuľke s hlavičkou Pamäť jadra (v MB) označuje pole Celková množstvo pamäte, ktorú využíva základná časť systému Windows, zvaná jadro. Pole Stránkovaná udáva množstvo virtuálnej pamäte využívanej jadrom. Pole Nestránkovaná označuje množstvo pamäte RAM, ktorú využíva jadro.

Tabuľka s hlavičkou Systém má päť polí:

 • Popisovače. Počet identifikátorov jedinečných objektov, ktoré využívajú procesy. Táto hodnota slúži na informáciu predovšetkým odborníkom v oblasti informačných technológií a programátorom.

 • Vlákna. Počet objektov alebo procesov spustených ako súčasť väčších procesov alebo programov. Táto hodnota slúži na informáciu predovšetkým odborníkom v oblasti informačných technológií a programátorom.

 • Procesy. Počet jednotlivých procesov spustených v počítači (táto informácia sa zobrazuje aj na karte Procesy).

 • Čas prevádzky. Čas, ktorý uplynul od posledného reštartovania počítača.

 • Stránkovací súbor. Popis využívanej virtuálnej pamäte (nazývanej tiež stránkovací súbor). Stránkovací súbor je priestor na pevnom disku, ktorý systém Windows využíva popri pamäti RAM. Prvá hodnota udáva množstvo aktuálne využívanej pamäte RAM a virtuálnej pamäte, druhá hodnota zasa množstvo pamäte RAM a virtuálnej pamäte, ktoré sú v počítači k dispozícii.

Kliknutím na tlačidlo Monitor prostriedkov zobrazíte rozšírené informácie o využití kapacity pamäte a procesora CPU. Monitor prostriedkov ukazuje grafické prehľady podobné tým v Správcovi úloh, ale podrobnejším spôsobom. Uvádza aj podrobnejšie údaje o prostriedkoch, napríklad o využívaní disku či siete.