Zobrazenie hlásení problémov pre tento počítač

Systém Windows používa hlásenia problémov na identifikáciu problémov, ktoré sa vyskytli v počítači, a na upozornenie používateľa na dostupné riešenia. Hlásenie problému môže obsahovať napríklad názov programu, ktorý prestal pracovať, dátum a čas, kedy sa problém vyskytol, alebo verziu programu, v ktorom sa problém vyskytol.

  1. Otvorte súčasť Hlásenie a riešenie problémov kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na Ovládací panel, na položku Systém a údržba a potom na položku Hlásenie a riešenie problémov.

  2. Kliknite na možnosť Zobraziť históriu problémov na ľavej table.

  3. Ak chcete zobraziť problémy podľa produktu, dátumu, typu problému alebo stavu riešenia, kliknite na príslušný názov stĺpca.