Zobrazenie riešení problémov zistených v počítači

Ak je k dispozícii riešenie ohláseného problému, systém Windows zobrazí upozornenie. Ak ste upozornenie nezachytili alebo chcete zobraziť riešenie neskôr, môžete to urobiť. Ak chcete zobraziť riešenia, počítač musí byť pripojený na Internet.

  1. Otvorte súčasť Hlásenie a riešenie problémov kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na Ovládací panel, na položku Systém a údržba a potom na položku Hlásenie a riešenie problémov.

  2. Ak chcete zobraziť riešenie, kliknite na názov riešenia. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Poznámky

  • Ak chcete vyhľadať nové riešenia, na ľavej table kliknite na možnosť Vyhľadať nové riešenia. Niektoré problémy a riešenia môže zobraziť a vyriešiť len správca. Ak chcete zobraziť tieto problémy, prihláste sa pomocou konta správcu.

  • Pravým tlačidlom myši kliknite na riešenie a zobrazia sa ďalšie možnosti pre prácu s ním.