Výber rozloženia pre program Klávesnica na obrazovke

V programe Klávesnica na obrazovke môžete upraviť rozloženie, zarovnanie alebo počet zobrazených klávesov.

Zobraziť všetko

Zmena rozloženia klávesnice

Klávesnicu na obrazovke môžete zobraziť v dvoch rôznych zobrazeniach (štandardná klávesnica alebo rozšírená klávesnica), ktoré podporujú rýchlejšie zadávanie znakov alebo maximalizujú počet dostupných klávesov.

 1. Spustite program Klávesnica na obrazovke kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy, ďalej na položku Príslušenstvo, na položku Zjednodušený prístup a potom na položku Klávesnica na obrazovke.

 2. V ponuke Klávesnica vyberte možnosť Rozšírená klávesnica alebo Štandardná klávesnica.

Usporiadanie klávesov do riadkov alebo v štandardnom rozložení

Rozmiestnenie do blokov zobrazí klávesy vo zvislých a vodorovných riadkoch. Toto rozloženie uľahčuje výber klávesov. Bežné rozmiestnenie zobrazí klávesy v prekrývajúcich riadkoch napodobňujúcich skutočnú klávesnicu.

 1. Spustite program Klávesnica na obrazovke kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy, ďalej na položku Príslušenstvo, na položku Zjednodušený prístup a potom na položku Klávesnica na obrazovke.

 2. V ponuke Klávesnica vyberte možnosť Bežné rozmiestnenie alebo Rozmiestnenie do blokov.

Pridanie ďalších klávesov do klávesnice

Pri použití bežného rozmiestnenia môžete výberom požadovaného počtu klávesov z ponuky Klávesnica pridať do rozloženia klávesnice ďalšie klávesy.

 1. Spustite program Klávesnica na obrazovke kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy, ďalej na položku Príslušenstvo, na položku Zjednodušený prístup a potom na položku Klávesnica na obrazovke.

 2. Vyberte požadovaný počet klávesov v ponuke Klávesnica:

  • Klávesnica so 101 klávesmi predstavuje bežnú klávesnicu.

  • Klávesnica so 102 klávesmi obsahuje dodatočný kláves opačná lomka (\) vedľa klávesu SHIFT vľavo dole.

  • Klávesnica so 106 klávesmi obsahuje dodatočné znaky použiteľné na zadávanie textu v japončine.