Odosielanie faxu

Na odosielanie faxu pomocou počítača môžete použiť program Windows Faxovanie a skenovanie alebo iné programy v systéme Windows. Ak chcete odoslať fax, počítač musí byť pripojený k faxovému modemu alebo faxovému serveru. Ďalšie informácie nájdete v téme Nastavenie počítača na odosielanie a prijímanie faxov.

Zobraziť všetko

Odosielanie faxu pomocou programu Windows Faxovanie a skenovanie

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položky Všetky programy, a potom kliknite na položku Windows Faxovanie a skenovanie.
 2. Ak chcete použiť faxové zobrazenie, v dolnej časti ľavej tably kliknite na tlačidlo Fax.

 3. Na paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Nový fax.

 4. Vytvorte nový fax pomocou možností v okne Nový Fax a kliknite na položku Odoslať.

Tipy

 • Ak chcete odoslať fax viacerým príjemcom, zadajte faxové čísla do poľa Komu a oddeľte ich bodkočiarkami. Príjemcov môžete vybrať aj v priečinku Windows Kontakty. Kliknite na položku Komu a dvojitým kliknutím vyberte jednotlivé kontakty v zozname kontaktov. Faxové čísla príjemcov uložte do kontaktných informácií.

 • Odoslaním úvodnej strany zabránite ľuďom, ktorí nie sú príjemcami, vidieť vytlačený alebo na obrazovke zobrazený obsah faxu, najmä ak fax obsahuje súkromné alebo dôverné informácie. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie alebo úprava úvodnej strany faxu.

 • Použitím možností panela s nástrojmi vo faxovom zobrazení môžete k faxu pripojiť súbor, vložiť doň text alebo obrázky z iných súborov. Prílohy sa konvertujú na obrázky TIF (súbory .tif), aby ich mohlo prijať akékoľvek faxové zariadenie. Ak príjemca používa samostatné faxové zariadenie—zariadenie, ktoré nie je pripojené k počítaču—jednotlivé strany faxu vrátane pripojeného súboru budú po prijatí faxu vytlačené po poradí. Ak príjemca používa program Windows Faxovanie a skenovanie alebo iný faxový program, fax bude prijatý ako súbor .tif, ktorý je možné zobraziť na obrazovke a v závislosti od programu vytlačiť a spravovať ako ktorýkoľvek iný súbor v počítači.

 • Ak chcete k faxu pripojiť dokument alebo obrázok, presuňte súbor do okna Nový fax. Dokument alebo obrázok možno tiež naskenovať a naskenovaný súbor odoslať ako prílohu faxu alebo e‑mailovej správy. Ďalšie informácie nájdete v téme Faxovanie alebo odosielanie naskenovaného dokumentu ako e‑mailu.

Odosielanie faxu pomocou iného programu

Ak chcete faxovať dokument pomocou iného programu než Windows Faxovanie a skenovanie, je potrebné dokument najskôr „vytlačiť“ faxovou tlačiarňou, aby bolo možné odoslať ho ako prílohu k faxu. Priložený súbor sa automaticky konvertuje na obrázok TIF (súbor tif.), aby ho mohlo prijať akékoľvek faxové zariadenie. Ďalšie informácie o použití možností tlače programu vrátane výberu tlačiarne nájdete v pomocníkovi daného programu. Vo väčšine programov môžete postupovať nasledovne:

 1. Otvorte dokument alebo súbor, ktorý chcete odoslať ako fax.

 2. V príslušnom programe otvorte dialógové okno Tlač, ktoré je obvykle možné vyhľadať kliknutím na položku Súbor a následným kliknutím na možnosť Tlač.

 3. V dialógovom okne Tlač vyhľadajte možnosť výberu tlačiarne, ktorá sa obvykle nachádza v ponuke Tlačiareň alebo Výber tlačiarne. V zozname dostupných tlačiarní kliknite na položku Fax.

 4. Kliknite na tlačidlo Tlačiť. V programe Windows Faxovanie a skenovanie sa otvorí nový fax s priloženým súborom.

 5. Do nového faxu zadajte faxové čísla príjemcu a ďalšie informácie, ktoré chcete poskytnúť, ako napríklad predmet alebo poznámku na úvodnej strane, a potom kliknite na tlačidlo Odoslať.

Tip

 • Monitor stavu faxu automaticky zobrazuje priebeh odosielania alebo prijímania faxu. Ďalšie informácie o priebehu faxovania vrátane informácií o úspešnom odoslaní alebo prijatí faxu sa zobrazia po kliknutí na položku Zobraziť podrobnosti v ponuke Monitora stavu faxu.