Odoslanie prílohy v správe programu Windows Mail

Ako prílohy správ programu Windows Mail môžete odosielať rôzne druhy súborov. Ak niekomu píšete e‑mail napríklad o finančných otázkach, môžete priložiť tabuľku. Taktiež môžete priložiť, o ktorú sa chcete podeliť s členmi rodiny.

  1. Otvorte program Windows Mail kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a na položku Windows Mail.

  2. Kliknite na ponuku Súbor a potom na položku Nová poštová správa, čím otvoríte okno na vytvorenie novej správy.

  3. Kliknite na ponuku Vložiť a potom na tlačidlo Priložiť.

  4. V dialógovom okne Vloženie prílohy kliknite na súbor, ktorý chcete priložiť ku správe, a potom kliknite na tlačidlo Priložiť.

    Súbor sa priloží ku správe a zobrazí sa v hlavičke správy v poli Priložiť.

  5. Po vytvorení správy kliknite na tlačidlo Odoslať.

Poznámka

  • Hoci program Windows Mail umožňuje priložiť súbor ľubovoľného typu, mnohé e‑mailové programy (vrátane programu Windows Mail) z bezpečnostných dôvodov neumožňujú príjemcom otvoriť prílohy so spustiteľnými súbormi, napríklad so súbormi s príponami .exe, .bat a .inf.