Posielanie obrázkov alebo videa e‑mailom

Obrázky alebo videá uložené v počítači môžete odosielať ako prílohy e‑mailových správ.

 1. Spustite program Windows Fotogaléria kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a potom kliknutím na položku Windows Fotogaléria.

 2. Kliknite na obrázok alebo video, ktoré chcete v e‑mailovej správe odoslať.

  Ak chcete vybrať viac položiek, stlačte a podržte kláves CTRL počas klikania na príslušné položky.

 3. Na paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo e‑mail.

 4. V dialógovom okne Priložiť obrázky a súbory vyberte veľkosť obrázka zo zoznamu Veľkosť obrázka.

 5. Kliknite na tlačidlo Priložiť.

  Systém Windows otvorí novú e‑mailovú správu a pomocou preferovaného e‑mailového programu k nej priloží obrázok alebo video.

 6. Po vytvorení e‑mailovej správy kliknite na tlačidlo Odoslať.

Poznámky

 • Dobrým riešením je aj optimalizácia obrázkov pre e‑mail, ktorá pred ododslaním zabezpečí zmenšenie súboru obrázka, pretože priveľké súbory môžu byť niektorými e‑mailovými systémami zastavené. Mnohé e‑mailové servery majú stanovený limit 1–2 megabajty (MB) pre jednu správu. Optimalizácia obrázkov pre e‑mail neovplyvní veľkosť ani kvalitu pôvodných obrázkov v počítači, iba zmení veľkosť verzií obrázkov pre e‑mail.

 • Rovnakým spôsobom je možné posielať aj videá, ich veľkosť však nebude zmenená. Videosúbory sú zvyčajne dosť veľké, preto je dôležité dbať na limit veľkosti 1–2 MB.

 • Súbory obrázkov je tiež možné presunúť priamo do otvorenej e‑mailovej správy. Pri použití tejto metódy však nie je možné využiť možnosť automatického zmenšenia súborov obrázkov.