Sieť ad hoc je dočasné pripojenie medzi počítačmi a zariadeniami používané na špeciálne účely, napríklad na zdieľanie dokumentov počas schôdze alebo hranie počítačových hier pre viac hráčov. Pripojenie na Internet môžete tiež dočasne zdieľať aj s inými používateľmi v sieti ad hoc, takže títo používatelia nemusia nastaviť svoje vlastné pripojenia na Internet. Siete ad hoc môžu byť iba bezdrôtové, preto musí byť v počítači nainštalovaný bezdrôtový sieťový adaptér, ak chcete vytvoriť sieť ad hoc alebo sa pripojiť k takejto sieti.

 1. Otvorte dialógové okno Pripojenie na sieť kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a na položku Pripojiť na.

 2. Kliknite na možnosť Vytvoriť pripojenie alebo sieť.

 3. Kliknite na položku Nastaviť sieť ad hoc (medzi dvoma počítačmi), kliknite na tlačidlo Ďalej a postupujte podľa návodu v sprievodcovi.

Poznámky:

 • Ak sú počítače v sieti spojené do domény, potrebujete mať na tomto počítači používateľské konto, aby ste mohli zobraziť zdieľané položky a získať k nim prístup.

 • Ak sieťové počítače nie sú pripojené na doménu, ale vyžadujete, aby používatelia mali používateľské konto v počítači, ktoré im umožní získať prístup k zdieľaným položkám, zapnite zdieľanie chránené heslom v okne Centrum sietí.

  Zapnutie zdieľania chráneného heslom

  1. Otvorte dialógové okno Centrum pre sieťové pripojenie a zdieľanie kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, na položku Sieť a Internet a na položku Centrum pre sieťové pripojenie a zdieľanie.

  2. Ak je zdieľanie chránené heslom v časti Zdieľanie a zisťovanie vypnuté, kliknutím na tlačidlo so šípkou Obrázok tlačidla so šípkou rozbaľte sekciu, kliknite na položku Zapnúť zdieľanie chránené heslom a potom kliknite na položku Použiť. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.
 • Sieť ad hoc bude automaticky odstránená po odpojení všetkých používateľov, alebo keď sa tvorca siete odpojí alebo vzdiali z dosahu ostatných používateľov siete. Výnimkou je prípad, keď bola pri inštalovaní siete vybratá možnosť vytvorenia stálej siete.

 • Zdieľanie internetového pripojenia (ICS) sa vypne v prípade, že:

  • používateľ sa odpojí od siete ad hoc,

  • je vytvorená nová sieť ad hoc bez odpojenia od starej siete ad hoc, pre ktorú bolo zdieľanie ICS zapnuté,

  • používateľ sa odhlási a opätovne prihlási (bez odpojenia od siete ad hoc).

 • Ak ste vytvorili sieť ad hoc, zdieľate internetové pripojenie a niekto sa potom prihlási do toho istého počítača pomocou funkcie Kompatibilita pre rýchle prepínanie medzi používateľmi, internetové pripojenie bude naďalej zdieľané aj v prípade, že ste ho s touto osobou nechceli zdieľať.