Nastavenie pripojenia DSL alebo káblového pripojenia

Ak chcete nastaviť pripojenie DSL (Digital Subscriber Line) alebo káblové pripojenie, najprv potrebujete získať konto od poskytovateľa internetových služieb. Poskytovateľom internetových služieb je v prípade pripojenia DSL zvyčajne telekomunikačná spoločnosť, pri káblovom pripojení je to zvyčajne poskytovateľ služieb káblovej televízie.

Budete potrebovať aj modem, smerovač alebo zariadenie, ktoré v sebe kombinuje obe tieto zariadenia. Niektorí poskytovatelia internetových služieb posielajú tieto zariadenia poštou. Ak to tak nie je, je potrebné si ich kúpiť. Ak máte modem a smerovač alebo kombinované zariadenie, postupujte podľa pokynov poskytovateľa internetových služieb alebo podľa zodpovedajúcich nasledujúcich krokov:

Zobraziť všetko

Ak máte jedno zariadenie (kombinácia modemu a smerovača)

Znázornenie správneho pripojenia kombinácie modemu a smerovača
Správne pripojenie kombinácie modemu a smerovača
 1. Zapojte zariadenie do elektrickej zásuvky.

 2. Zapojte jeden koniec telefónneho kábla do portu pre sieť WAN (wide area network) v zariadení a druhý koniec zapojte do zásuvky v stene. Port WAN by mal byť označený WAN. (Používatelia pripojenia DSL: Nepoužívajte na telefónnej linke filter DSL.)

 3. Zapojte jeden koniec kábla pre sieť Ethernet do portu pre lokálnu počítačovú sieť LAN na zariadení a potom zapojte druhý koniec do sieťového portu na počítači, ktorý chcete pripojiť na internet. Port LAN by mal byť označený LAN. (Ak sa pripájate bezdrôtovo, tento krok preskočte.)

 4. Zapnite (alebo reštartujte) počítač.

 5. Otvorte okno Sprievodca pripojením na Internet kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, na položku Sieť a Internet, na položku Centrum pre sieťové pripojenie a zdieľanie, na položku Vytvoriť pripojenie alebo sieť a kliknutím na položku Pripojiť sa na Internet.

Ak máte dve zariadenia (samostatný modem aj smerovač)

Znázornenie správneho pripojenia modemu a smerovača
Správne zapojenie modemu a smerovača
 1. Zapojte modem do elektrickej zásuvky.

 2. Zapojte jeden koniec telefónneho kábla do modemu a druhý koniec do zásuvky v stene. (Používatelia pripojenia DSL: Nepoužívajte na telefónnej linke filter DSL.)

 3. Zapojte jeden koniec kábla pre sieť Ethernet do modemu a druhý koniec zapojte do portu pre sieť WAN v smerovači.

 4. Zapojte smerovač do elektrickej zásuvky.

 5. Zapojte jeden koniec kábla siete Ethernet do portu pre lokálnu počítačovú sieť LAN na smerovači a druhý koniec zapojte do sieťového portu na počítači, ktorý chcete pripojiť na internet. (Ak sa pripájate prostredníctvom bezdrôtovej siete, preskočte tento krok.)

 6. Zapnite (alebo reštartujte) počítač.

 7. Otvorte okno Sprievodca pripojením na Internet kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, na položku Sieť a Internet, na položku Centrum pre sieťové pripojenie a zdieľanie, na položku Vytvoriť pripojenie alebo sieť a kliknutím na položku Pripojiť sa na Internet.