Nastavenie druhého internetového pripojenia

Aj keď už v počítači máte nastavené jedno internetové pripojenie, môžete nastaviť aj ďalšie internetové pripojenia. Môžete napríklad vytvoriť telefonické pripojenie, ktoré sa použije ako záloha v prípade, že širokopásmové pripojenie je nespoľahlivé. Skôr než začnete, skontrolujte, či máte k dispozícii informácie o poskytovateľovi internetových služieb.

  1. Otvorte okno Sprievodca pripojením na Internet kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, na položku Sieť a Internet, na položku Centrum pre sieťové pripojenie a zdieľanie, na položku Vytvoriť pripojenie alebo sieť a kliknutím na položku Pripojiť sa na Internet.

  2. Kliknite na tlačidlo Nastaviť nové pripojenie a potom postupujte podľa pokynov.