Nastavenie rozširovacieho zariadenia aplikácie Windows Media Center

Rozširovacie zariadenie aplikácie Windows Media Center môžete nastaviť tak, že digitálne médiá v počítači s aplikáciou Windows Media Center môžete používať na rôznych miestach. Ak chcete používať svoje digitálne mediálne súbory doma pomocou rozširovacieho zariadenia, musíte sa presvedčiť, že rozširovacie zariadenie a počítač s aplikáciou Windows Media Center sú pripojené k vašej domácej sieti. Všeobecné informácie o rozširovacích zariadeniach aplikácie Windows Media Center a o rôznych typoch rozširovacích zariadení nájdete v téme Prehrávanie digitálnych médií kdekoľvek doma.

Táto téma vysvetľuje postup pripojenia zariadenia Windows Media Center — pomocou bezdrôtového alebo káblového pripojenia (použitím pripojenia Ethernet) — k domácej sieti a postup nastavenia a konfigurácie rozširovacieho zariadenia.

Na diaľkové ovládanie aplikácie Windows Media Center je potrebné voliteľné diaľkové ovládanie aplikácie Windows Media Center.

Ak počítač neobsahuje televízny prijímač, prehrávanie a nahrávanie televízneho vysielania v aplikácii Windows Media Center vyžaduje voliteľný analógový alebo digitálny televízny prijímač.

Zobraziť všetko

Pripojenie rozširovacieho zariadenia ku káblovej sieti

Rozširovacie zariadenie aplikácie Windows Media Center môžete pripojiť pomocou kábla Ethernet na pripojenie rozširovacieho zariadenia k domácej sieti, čím sa vytvorí káblové pripojenie. Tento typ pripojenia poskytuje rýchlu a spoľahlivú prácu v sieti a odporúča sa viac ako bezdrôtové pripojenie. Ak máte na výber pripojenie rozširovacieho zariadenia bezdrôtovým alebo káblovým pripojením, lepší výkon sa dosiahne káblovým pripojením. Ďalšie informácie o tom, čo je potrebné na nastavenie domácej siete a klady a zápory rôznych typov sieťových pripojení nájdete v téme Čo je potrebné na nastavenie domácej siete.

 1. Pripojte rozširovacie zariadenie ku káblovej sieti pomocou kábla Ethernet.

 2. Zapojte napájací kábel rozširovacieho zariadenia.

 3. Skontrolujte a presvedčte sa, či je zapnutý indikátor sieťovej činnosti pre kábel Ethernet, ktorý je pripojený k rozširovaciemu zariadeniu.

Pripojenie rozširovacieho zariadenia k bezdrôtovej sieti

Rozširovacie zariadenie aplikácie Media Center môžete pripojiť pomocou bezdrôtového pripojenia a pripojiť ho k domácej sieti. Tento typ pripojenia poskytuje pripojenie rozširovacieho zariadenia aplikácie Media Center k domácej sieti bez potreby naťahovania káblov Ethernet po celej domácnosti. Ďalšie informácie o tom, čo je potrebné na nastavenie domácej siete, a klady a zápory rôznych typov sieťových pripojení nájdete v téme Čo je potrebné na nastavenie domácej siete.

Počas pripájania k bezdrôtovej sieti sa rozširovacie zariadenie pokúsi pripojiť bez potreby akejkoľvek činnosti z vašej strany. Ak má však bezdrôtová sieť zapnuté protokoly zabezpečenia, ako je napríklad kľúč WEP (Wired Equivalent Privacy) alebo heslo WPA (Wi-Fi Protected Access), tieto informácie o zabezpečení musíte do rozširovacieho zariadenia zadať manuálne. Tri najbežnejšie bezpečnostné funkcie, ktoré rozširovacie zariadenie vyžaduje na pripojenie k bezdrôtovej sieti sú:

 • Názov siete (známe tiež ako SSID).

 • Kľúč WEP.

 • Heslo WPA.

Potrebné sú iba dve z týchto položiek: názov siete a kľúč WEP alebo heslo WPA.

Tieto informácie nájdete v konfiguračnom softvéri pre bezdrôtový sieťový hardvér. Každý výrobca bezdrôtového sieťového hardvéru má konfiguračný softvér, kde je určený názov siete a ďalšie funkcie zabezpečenia. Ďalšie informácie o rôznych typoch metód zabezpečenia bezdrôtovej siete nájdete v téme Aké sú rôzne metódy zabezpečenia bezdrôtových sietí?

Ďalšie informácie o názve siete, funkciách zabezpečenia alebo konfiguračnom softvéri pre bezdrôtovú sieť nájdete v dokumentácii, ktorá sa dodáva so sieťou alebo sa obráťte na výrobcu sieťového hardvéru.

 1. Ak v bezdrôtovej sieti používate protokoly zabezpečenia, na vyhľadanie názvu bezdrôtovej siete (SSID) použite konfiguračný softvér pre svoju sieť a ľubovoľný kľúč zabezpečenia (kľúč WEP alebo heslo WPA).

 2. Podľa potreby odpojte rozširovacie zariadenie z káblovej siete odpojením kábla Ethernet zo sieťového portu na zadnej strane rozširovacieho zariadenia a potom ho vypnite.

 3. Reštartujte rozširovacie zariadenie aplikácie Media Center.

 4. Po reštarte sa rozširovacie zariadenie pripojí k bezdrôtovej sieti.

 5. Ak sú potrebné nastavenia zabezpečenia, na obrazovke vyberte položku Bezdrôtové nastavenia.

 6. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Nastavenie konzoly Xbox 360 ako rozširovacie zariadenie aplikácie Windows Media Center

Ak máte v domácej sieti pripojenú konzolu Xbox 360, v ktorej je pripojená aj aplikácia Windows Media Center, konzolu Xbox 360 môžete nastaviť ako rozširovacie zariadenie aplikácie Media Center, čo umožní využívať digitálne médiá na počítači s aplikáciou Windows Media Center pomocou konzoly Xbox 360. Ďalšie informácie nájdete v téme Xbox 360 v režime online.

 1. Zapnite počítač s aplikáciou Windows Media Center a prihláste sa do systému Windows. Overte, či je počítač pripojený k domácej sieti.

 2. Zapnite konzolu Xbox 360 a overte, či je pripojená k domácej sieti.

 3. V aplikácii Windows Media Center sa na úvodnej obrazovke presuňte na položku Úlohy a potom kliknite na položku pridať rozširovacie zariadenie.

 4. Na obrazovke Víta vás inštalačný program rozširovacieho zariadenia aplikácie Windows Media Center kliknite v aplikácii Windows Media Center na tlačidlo Ďalej.

 5. Na konzole Xbox 360 vyberte prostredníctvom diaľkového ovládača položku mediálny komponent a potom vyberte položku Media Center.

 6. Na konzole Xbox 360 na obrazovke aplikácie Windows Media Center vyberte položku Media Center. Konzola Xbox 360 generuje kľúč pre nastavovanie. Zapíšte a poznamenajte si kľúč pre nastavenie. Tento kľúč sa bude používať na spojenie konzoly Xbox 360 s počítačom, v ktorom je aplikácia Windows Media Center.

  Nie je potrebné preberať žiadny ďalší softvér pretože funkcie rozširovacieho zariadenia sú vstavané do aplikácie Windows Media Center.

 7. Na obrazovke Zadanie kľúča pre nastavenie v aplikácii Windows Media Center použite diaľkové ovládanie alebo klávesnicu pre aplikáciu Windows Media Center a zadajte 8-miestne číslo kľúča pre nastavenie, ktorý sa zobrazí na konzole Xbox 360, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 8. Postupujte podľa pokynov v inštalačnom programe rozširovacieho zariadenia.

  Počas inštalácie rozširovacieho zariadenia sa automaticky vykoná niekoľko zmien v aplikácii Windows Media Center. Tieto zmeny zahŕňajú zmeny zoznamu výnimiek brány Windows Firewall, ako aj zmeny konfigurácie pre nastavenie brány Windows Firewall. V tomto čase sa v počítači spustí služba rozširovacieho zariadenia Windows Media Center (s názvom mcx2svc) spolu s ďalšími závislými službami.

 9. Po skončení inštalácie rozširovacieho zariadenia v aplikácii Windows Media Center kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Na televíznom prijímači, ktorý je pripojený ku konzole Xbox 360 sa zobrazí používateľské rozhranie aplikácie Windows Media Center. Na konzole Xbox 360 môžete sledovať živé televízne vysielanie, zaznamenané televízne vysielanie, obrázky, hudbu, videá a ďalšie digitálne médiá rovnako ako v aplikácii Windows Media Center. Automaticky sa vytvorí nové používateľské konto.

Nastavenie rozširovacieho zariadenia aplikácie Windows Media Center

Niektoré zariadenia spotrebnej elektroniky, ktoré pripojíte k domácej sieti, je tiež možné použiť ako rozširovacie zariadenie aplikácie Windows Media Center. Napríklad niektoré televízne prijímače a prehrávače DVD je možné používať ako rozširovacie zariadenie aplikácie Windows Media Center. Mnoho zariadení, ktoré majú funkcie rozširovacieho zariadenia sa dodávajú s diaľkovým ovládaním, ktoré má zelené spúšťacie tlačidlo aplikácie Windows Media Center Obrázok zeleného tlačidla Štart určeného na diaľkové ovládanie .

Ak máte rozširovacie zariadenie aplikácie Windows Media Center môžete zariadenie pripojiť k domácej sieti a sledovať digitálny mediálny obsah vo svojej domácnosti, kde vám rozširovacie zariadenie umožňuje prehrávať obsah z počítača s aplikáciou Windows Media Center.

 1. Zapnite počítač s aplikáciou Windows Media Center a prihláste sa do systému Windows. Overte, či je počítač pripojený k domácej sieti.

 2. Zapnite rozširovacie zariadenie a overte, či je pripojené k domácej sieti.

 3. Zapíšte a poznamenajte si kľúč pre nastavenie, ktorý sa zobrazí na televíznom prijímači alebo monitore pre vaše rozširovacie zariadenie.

 4. V aplikácii Windows Media Center sa na úvodnej obrazovke presuňte na položku Úlohy a potom kliknite na položku pridať rozširovacie zariadenie.

 5. Na obrazovke Víta vás inštalačný program rozširovacieho zariadenia aplikácie Windows Media Center kliknite v aplikácii Windows Media Center na tlačidlo Ďalej.

 6. V aplikácii Windows Media Center na obrazovke Zadanie kľúča pre nastavenie použite diaľkové ovládanie alebo klávesnicu aplikácie Windows Media Center a zadajte 8-miestne číslo kľúča pre nastavenie, ktoré sa zobrazí na monitore rozširovacieho zariadenia a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. Postupujte podľa pokynov v inštalačnom programe rozširovacieho zariadenia.

  Počas inštalácie rozširovacieho zariadenia sa automaticky vykoná niekoľko zmien v aplikácii Windows Media Center. Tieto zmeny zahŕňajú zmeny zoznamu výnimiek brány Windows Firewall, ako aj zmeny konfigurácie pre nastavenie brány Windows Firewall. V tomto čase sa v počítači spustí služba rozširovacieho zariadenia Windows Media Center (s názvom mcx2svc) spolu s ďalšími závislými službami.

 8. Po skončení inštalácie rozširovacieho zariadenia v aplikácii Windows Media Center kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Na televíznom prijímači, ktorý je pripojený k rozširovaciemu zariadeniu sa zobrazí používateľské rozhranie aplikácie Windows Media Center. V rozširovacom zariadení môžete sledovať živé televízne vysielanie, zaznamenané televízne vysielanie, obrázky, hudbu, videá a ďalšie digitálne médiá rovnako ako v aplikácii Windows Media Center. Pre používanie rozširovacieho zariadenia sa automaticky vytvorí nové používateľské konto.