Pri nastavovaní bezdrôtového smerovača vytvárate bezdrôtovú sieť. Štyri najdôležitejšie kroky tohto procesu sú nasledovné:

 • Získajte správny hardvér.

 • Nastavte smerovač.

 • Pripojte smerovač na Internet (ak chcete mať prístup na Internet).

 • Pripojte počítače k sieti.

Každý z týchto krokov je podrobnejšie popísaný v ďalších častiach tejto témy.

Zobraziť všetko

Získajte správny hardvér.

Na nastavenie bezdrôtovej siete budete potrebovať nasledovný hardvér:

 • Bezdrôtový smerovač. Informácie o tom, ako si vybrať bezdrôtový smerovač, nájdete v téme Výber bezdrôtového smerovača alebo iného bezdrôtového sieťového zariadenia.

 • Počítač s bezdrôtovým sieťovým adaptérom.

 • Počítač s káblovým sieťovým adaptérom (používa sa iba počas nastavovania: môže ísť o ten istý počítač s bezdrôtovým sieťovým adaptérom).

 • Kábel siete (Ethernet) – používa sa iba počas nastavovania: ak chcete mať pripojenie na Internet a máte samostatný širokopásmový modem, budete potrebovať druhý kábel siete Ethernet).

Nastavte smerovač.

Ak je na smerovači štítok s logom systému Windows 7 alebo vetou Compatible with Windows 7, je možné ho nastaviť automaticky pomocou najnovšej verzie technológie Windows Connect Now (WCN) v systéme Windows Vista Service Pack 2 alebo v systéme Windows 7. Ak chcete smerovač nastaviť automaticky, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Rozbaľte smerovač a zapojte ho do zdroja elektrického prúdu. Keďže používate technológiu WCN, smerovač nie je potrebné fyzicky pripájať k počítaču.

 2. Otvorte dialógové okno Pripojenie na sieť kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a na položku Pripojiť na.

  Zobrazí sa zoznam momentálne dostupných sietí.

 3. Kliknite na predvolenú sieť smerovača, ktorá je určená menom výrobcu.

 4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka

 • Funkcia WCN nastaví sieť so zapnutým zabezpečením v predvolenom nastavení. Nastavenia zabezpečenia je možné neskôr v prípade potreby zmeniť.

Aj v prípade, že nie je k dispozícii technológia WCN, väčšina smerovačov sa dodáva s inštalačným diskom CD, ktorý vám pomôže pri nastavení smerovača. Skontrolujte informácie dodané spolu so smerovačom.

Ak nie je k dispozícii technológia WCN, je možné použiť nasledovný postup a smerovač nastaviť manuálne:

 1. Rozbaľte smerovač a zapojte ho do zdroja elektrického prúdu.

 2. Jeden koniec sieťového kábla pripojte ku káblovému sieťovému adaptéru a druhý koniec k bezdrôtovému smerovaču (do ľubovoľného portu, ktorý je označený ako Internet, WAN alebo WLAN).

 3. Otvorte webový prehľadávač a zadajte adresu webovej stránky konfigurácie smerovača. Pre väčšinu smerovačov je adresa webovej stránky konfigurácie buď http://192.168.0.1, alebo http://192.168.1.1. Nasledovný zoznam obsahuje informácie o spôsobe prístupu k webovej stránke pre niektoré najbežnejšie smerovače.

  Smerovač
  Adresa
  Používateľské meno
  Heslo

  3Com

  http://192.168.1.1

  admin

  admin

  D-Link

  http://192.168.0.1

  admin

  Linksys

  http://192.168.1.1

  admin

  admin

  Microsoft Broadband

  http://192.168.2.1

  admin

  admin

  Netgear

  http://192.168.0.1

  admin

  password

  Po otvorení stránky konfigurácie sa zobrazí požiadavka, aby ste sa prihlásili pomocou používateľského mena a hesla. Používateľské meno a heslo nájdete vo vyššie uvedenej tabuľke alebo v informáciách dodaných spolu so smerovačom.

 4. Spustite inštalačnú pomôcku smerovača (ak je k dispozícii). Ak inštalačná pomôcka nie je k dispozícii, pomocou informácií dodaných spolu so smerovačom nakonfigurujte nasledovné nastavenia manuálne.

  • Zvoľte názov bezdrôtovej siete zadaním identifikácie SSID.

  • Vyberte typ šifrovania (WPA, WPA2 alebo WEP), ktorý chcete používať na zabezpečenie, a zapnite ho.

   Poznámka

   • Ak je to možné, odporúča sa používať šifrovanie WPA2. Neodporúča sa používať šifrovanie WEP. Šifrovania WPA a WPA2 sú bezpečnejšie. Ak nefunguje ani šifrovanie WPA ani WPA2, odporúča sa inovovať sieťový adaptér na adaptér, ktorý je kompatibilný so šifrovaním WPA alebo WPA2.

  • Vyberte kľúč zabezpečenia, ktorý sa má používať pri prístupe k bezdrôtovej sieti.

  • Predvolené správcovské heslo smerovača zmeňte na nové heslo tak, aby iní používatelia nemohli k sieti získať prístup.

Pripojte smerovač na Internet.

Pripojením smerovača na Internet získa každý používateľ v sieti internetové pripojenie.

V závislosti od typu internetového pripojenia sa tento krok môže líšiť:

 • Ak máte širokopásmovú internetovú službu (káblové pripojenie, DSL alebo pripojenie pomocou optických vlákien), kábel od poskytovateľa širokopásmového pripojenia pripojte k smerovaču (pripojenie je zvyčajne označené ako Internet).

 • Ak máte samostatný širokopásmový modem, jeden koniec kábla siete Ethernet zapojte do internetového portu smerovača a druhý koniec zapojte do modemu. Následne k modemu pripojte kábel dodaný poskytovateľom širokopásmového pripojenia.

Pripojte počítače k sieti.

Prvý počítač môžete ponechať trvalo pripojený káblom k smerovaču, alebo môžete prejsť na bezdrôtové pripojenie. Ak chcete k sieti pripojiť ďalšie počítače, použite nasledovný postup:

 1. Prihláste sa k počítaču, ktorý chcete pripojiť k sieti.

 2. Otvorte dialógové okno Pripojenie na sieť kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a na položku Pripojiť na.

 3. Zo zobrazeného zoznamu vyberte bezdrôtovú sieť a potom kliknite na tlačidlo Pripojiť.

  Upozornenie

  • Vždy, keď je to možné, pripájajte sa k zabezpečenej bezdrôtovej sieti. Ak sa pripojíte k sieti, ktorá nie je zabezpečená, pamätajte, že niekto, kto má k dispozícii správne nástroje, môže vidieť všetko, čo robíte, vrátane webových lokalít, ktoré navštevujete, dokumentov, na ktorých pracujete, a mien používateľa a hesiel, ktoré používate. Zmenou sieťového umiestnenia na typ Verejná sieť môžete toto riziko minimalizovať. Ďalšie informácie sa nachádzajú v témach Výber sieťového umiestnenia a Ako zistím, či je bezdrôtová sieť zabezpečená?.

 4. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak smerovač podporuje funkciu Windows Connect Now (WCN) alebo funkciu Wi-Fi Protected Setup (WPS) a nachádza sa na ňom tlačidlo, stlačte toto tlačidlo a potom niekoľko sekúnd počkajte, kým smerovač automaticky pridá počítač do siete. Kľúč zabezpečenia nie je potrebné zadávať.

  • Po zobrazení výzvy zadajte kľúč zabezpečenia alebo prístupovú frázu a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak nechcete zadávať kľúč zabezpečenia, ani prístupovú frázu, ale chcete nastavenia siete skopírovať do počítača pomocou jednotky USB flash, na webovej lokalite Pomoc a technická podpora vyhľadajte výraz „pridanie zariadenia alebo počítača do siete“.

  Po pripojení k sieti sa zobrazí správa s potvrdením.