Nastavenie programov Sprievodcu na použitie v aplikácii Windows Media Center

Ak používate systém Windows Vista Home Premium alebo systém Windows Vista Ultimate a máte k počítaču pripojený televízny signál, môžete používať Sprievodcu na sledovanie televízneho programu v aplikácii Windows Media Center. Sprievodca je praktický na plánovanie programov, ktoré chcete prostredníctvom aplikácie Windows Media Center nahrať, alebo na prehľadávanie kanálov, aby ste získali informácie o televíznych programoch.

Zobraziť všetko

Nastavenie programov Sprievodcu

Ak chcete svoj obľúbený program jednoducho nájsť, môžete programy Sprievodcu nakonfigurovať tak, aby zodpovedali programom Sprievodcu poskytovateľa miestnych služieb.

 1. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Úlohy, kliknite na položku nastavenie a na položku TV. Potom kliknite na tlačidlo Sprievodca a na možnosť Nastaviť programy Sprievodcu.

 2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a nastavte programy Sprievodcu pre príslušnú oblasť.

  Ak sa zobrazí výzva na výber poskytovateľa televíznych služieb a nie ste si istí, ktorého vybrať, informácie nájdete na najnovšom účte alebo v prehlásení poskytovateľa televíznych služieb.

  Poskytovatelia sa v aplikácii Windows Media Center zobrazujú podľa PSČ. Ak sa poskytovateľ, ktorého služby máte predplatené, nenachádza v zozname pre zadané PSČ, skúste lokalizovať príslušné programy Sprievodcu zadaním PSČ susedných oblastí.

  Poznámka

  • Konfigurácia programov Sprievodcu pomocou PSČ nemusí byť k dispozícii všade.

Manuálne prevzatie najnovších programov Sprievodcu

Aplikáciu Windows Media Center je možné nastaviť tak, aby sa programy Sprievodcu aktualizovali automaticky, najnovší televízny program Sprievodcu je však možné prevziať aj manuálne.

 1. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Úlohy, kliknite na položku nastavenie a na položku TV. Potom kliknite na tlačidlo Sprievodca a na položku Získať najnovšie zoznamy Sprievodcu.

 2. Po zobrazení výzvy na začatie preberania programov Sprievodcu vyberte možnosť Áno. Po dokončení aktualizácie Sprievodcu sa zobrazí upozornenie. Zatiaľ čo sa budú preberať nové informácie Sprievodcu, môžete pokračovať v práci s aplikáciou Windows Media Center a Sprievodcom.

Pridanie chýbajúceho analógového televízneho kanála

 1. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Úlohy, kliknite na položku nastavenie, na položku TV, na položku Sprievodca a potom na položku Pridať chýbajúce kanály.

 2. Kliknite na tlačidlo Pridať kanál.

 3. Zadajte názov chýbajúceho kanála a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 4. Zadajte číslo chýbajúceho kanála a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Ak sa zobrazí výzva, zadajte fyzické číslo chýbajúceho kanála a kliknite na tlačidlo Pridať.

 6. Kliknite na tlačidlo Hotovo.

Pridanie chýbajúceho digitálneho televízneho kanála

 1. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Úlohy, kliknite na položku nastavenie, na položku TV, na položku Sprievodca a potom na položku Pridať chýbajúce kanály.

 2. Kliknite na položku Pridať digitálny televízny kanál.

 3. Zadajte názov chýbajúceho kanála a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 4. Zadajte číslo chýbajúceho kanála a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Ak sa zobrazí výzva, zadajte fyzické číslo chýbajúceho kanála a kliknite na tlačidlo Pridať.

 6. Kliknite na tlačidlo Hotovo.

Úprava zobrazenia čísel kanálov v Sprievodcovi

 1. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Úlohy, kliknite na položku Nastavenie, na položku TV, na položku Sprievodca a potom na položku Upraviť kanály.

 2. Kliknite na tlačidlo Upraviť čísla a potom vykonajte požadované zmeny.

 3. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Odstránenie kanálov zo Sprievodcu

 1. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Úlohy, kliknite na položku Nastavenie, na položku TV, na položku Sprievodca a potom na položku Upraviť kanály.

 2. Zrušením začiarknutia políčka kanál vymažete alebo odstránite.

 3. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Poznámka

 • Na prehrávanie a zaznamenávanie živého televízneho vysielania v aplikácii Windows Media Center je potrebná analógová alebo digitálna televízna karta. Ak počítač neobsahuje televíznu kartu, môžete kartu vo väčšine prípadov pridať. Ďalšie informácie o získaní televíznej karty sa nachádzajú v téme Pomocné informácie ku karte televízneho prijímača alebo sa môžete obrátiť na výrobcu počítača.