Nastavenie záznamu o činnosti v rodičovskej kontrole

Ak je tento počítač pripojený do domény, Rodičovská kontrola nie je k dispozícii.

Činnosť detí v režime online môžete preveriť pomocou záznamov o činnosti.

Zobraziť všetko

Ak chcete zapnúť záznamy činností

  1. Otvorte okno Rodičovská kontrola kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel a potom v časti Používateľské kontá kliknutím na položku Nastaviť rodičovskú kontrolu. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  2. Kliknite na konto, pri ktorom chcete zapnúť zaznamenávanie činnosti.

  3. V časti Rodičovská kontrola kliknite na položku Zapnúť.

  4. V časti Protokolovanie aktivity kliknite na položku Zapnuté, zhromažďovať informácie o používaní počítača.

Ak chcete zobraziť záznamy o činnosti

  1. Otvorte okno Rodičovská kontrola kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel a potom v časti Používateľské kontá kliknutím na položku Nastaviť rodičovskú kontrolu. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  2. Kliknite na konto, pri ktorom chcete zobraziť zaznamenávanie činnosti.

  3. Kliknite na položku Zobratiť záznamy o činnosti.