Nastavenie reproduktorov na používanie v aplikácii Windows Media Center

Reproduktory môžete nastaviť tak, aby sa pri používaní aplikácie Windows Media Center správne prehrával zvuk. Vybraté nastavenie reproduktorov závisí od možností zvukového hardvéru nainštalovaného v počítači, počtu reproduktorov ako aj typu pripojenia, ktoré slúži na pripojenie počítača k reproduktorom alebo prijímaču zvuku.

  1. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Úlohy, kliknite na položku nastavenie a potom na položku Všeobecné.

  2. Kliknite na položku Nastavenie aplikácie Windows Media Center a potom na položku Nastavenie reproduktorov.

  3. Nastavte reproduktory podľa uvedeného postupu.