Predstavte si, že sedíte na gauči v obývačke a prehľadávate web alebo večer konverzujete online s priateľmi oddychujúc v posteli či z počítača v kuchyni odosielate dokumenty do tlačiarne v domácej kancelárii. Bezdrôtová sieť poskytuje maximálnu flexibilitu pri práci so sieťou, pričom jej nastavenie je jednoduchšie, ako by ste si mysleli. Tento článok obsahuje postup nastavenia bezdrôtovej siete a pomôže vám začať s jej používaním.

Získanie potrebného vybavenia

Pred nainštalovaním bezdrôtovej siete budete potrebovať tieto položky:

Zobraziť všetko

Širokopásmové internetové pripojenie a modem

Širokopásmové internetové pripojenie je vysokorýchlostné pripojenie. Telefonické pripojenie je pomalšie a nedostačujúce na podporu bezdrôtovej siete. Pripojenie DSL a káblové pripojenie patria k najbežnejším širokopásmovým pripojeniam. Ak chcete získať širokopásmové pripojenie, obráťte sa na poskytovateľova internetových služieb. Bežnými poskytovateľmi internetových služieb ponúkajúcimi pripojenie DSL sú telekomunikačné spoločnosti, poskytovateľmi káblového pripojenia sú zvyčajne televízne spoločnosti. Poskytovatelia internetových služieb často ponúkajú širokopásmové modemy s možnosťou ich inštalácie. Niektorí poskytovatelia internetových služieb tiež ponúkajú kombináciu modemu s bezdrôtovým smerovačom. Tieto zariadenia môžete nájsť aj v obchodoch s výpočtovou technikou alebo elektronikou.

Obrázok kábla a modemu DSL
Bežný káblový modem (vľavo) a modem DSL (vpravo)

Bezdrôtový smerovač

Smerovač odosiela informácie medzi sieťou a Internetom. Použitím bezdrôtového smerovača môžete pripojiť počítače k sieti pomocou rádiových signálov namiesto drôtov. Existuje niekoľko rôznych typov technológií bezdrôtových sietí vrátane 802.11a, 802.11b, 802.11g a 802.11n. Odporúčame použiť smerovač podporujúci typy 802.11g alebo 802.11n, pretože sú rýchle a vysielajú silný bezdrôtový signál. Ďalšie informácie o technológiách bezdrôtových sietí nájdete v téme Bezdrôtové siete: najčastejšie otázky.

Obrázok bezdrôtového smerovača
Bežný bezdrôtový smerovač

Bezdrôtové sieťové adaptéry

Sieťový adaptér je zariadenie, ktoré pripojí počítač k sieti. Ak chcete pripojiť prenosný osobný počítač alebo stolný počítač k bezdrôtovej sieti, počítač musí obsahovať bezdrôtový sieťový adaptér. Väčšina prenosných osobných počítačov a mnoho stolných počítačov je vybavených bezdrôtovým sieťovým adaptérom. Ak chcete skontrolovať, či počítač obsahuje bezdrôtový sieťový adaptér, postupujte nasledovne:

 1. Spustite Správcu zariadení kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Systém a údržba a potom na položku Správca zariadení. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 2. Vedľa položky Sieťové adaptéry kliknite na znamienko plus (+).

 3. Vyhľadajte sieťový adaptér, ktorý obsahuje v názve slovo „bezdrôtový“.

Obrázok Správcu zariadení s bezdrôtovým sieťovým adaptérom.
Správca zariadení so zobrazeným sieťovým adaptérom

Ak počítač vyžaduje bezdrôtový sieťový adaptér, môžete ho zakúpiť v obchode s výpočtovou technikou alebo elektronikou a nainštalovať samostatne. Vhodnou voľbou je typ USB, keďže má malé rozmery, jednoducho sa inštaluje a môže sa používať s viacerými rôznymi počítačmi. Ubezpečte sa, že adaptéry sú rovnakého typu ako váš bezdrôtový smerovač. Typ adaptéra je zvyčajne označený na obale písmenom G alebo A.

Obrázok bezdrôtových sieťových adaptérov USB
Bežné bezdrôtové sieťové adaptéry USB

Nastavenie modemu a internetového pripojenia

Ak máte potrebné vybavenie, musíte nastaviť modem a internetové pripojenie. Ak modem nenastavil poskytovateľ internetových služieb, postupujte podľa pokynov dodaných s modemom týkajúcich sa jeho pripojenia k počítaču a sieti Internet. Ak používate pripojenie DSL, modem zapojte do telefónnej zásuvky. Ak používate káblové pripojenie, modem zapojte do káblovej zásuvky. Ďalšie informácie nájdete v téme Nastavenie káblového pripojenia alebo pripojenia DSL.

Umiestnenie bezdrôtového smerovača

Bezdrôtový smerovač umiestnite na miesto, kde bude prijímať najsilnejší signál s čo najmenším rušením. Ak chcete získať najlepší výsledok, postupujte podľa týchto tipov:

 • Bezdrôtový smerovač dajte na miesto uprostred priestoru s počítačmi. Smerovač umiestnite čo najviac do stredu domu, aby sa zvýšila sila bezdrôtového signálu v celom dome.

 • Bezdrôtový smerovač umiestnite mimo dlážky, stien a kovových predmetov, ako sú napríklad kovové kartotékové skrine. Čím je medzi počítačom a signálom smerovača menej fyzických prekážok, tým je pravdepodobnejšie, že smerovač bude pracovať s najsilnejším signálom.

 • Znížte rušenie. Sieťové zariadenie typu 802.11g používa rádiovú frekvenciu 2,4 gigahertza (GHz). Túto frekvenciu využíva väčšina mikrovlnných rúr a mnoho bezdrôtových telefónov. Ak zapnete mikrovlnnú rúru alebo zodvihnete hovor na bezdrôtovom telefóne, bezdrôtový signál sa môže dočasne prerušiť. Väčšine týchto problémov môžete zabrániť použitím bezdrôtového telefónu s vyššou frekvenciou, napríklad 5,8 GHz.

Zabezpečenie bezdrôtovej siete

Pre bezdrôtovú sieť je zabezpečenie veľmi dôležité, dokonca dôležitejšie ako inokedy, keďže sieťový signál môže prekračovať hranice vášho domu. Ak sieť nezabezpečíte, osoby v blízkosti môžu pomocou svojich počítačov získať prístup k informáciám uloženým v počítačoch v sieti, alebo môžu na prístup na Internet použiť vaše internetové pripojenie. Ak chcete zabezpečiť svoju sieť, postupujte nasledovne:

 • Ochráňte smerovač zmenou predvoleného mena používateľa a hesla. Väčšina výrobcov používa v smerovači predvolené meno používateľa a heslo, ako aj predvolený názov siete. Tieto informácie môžu byť zneužité na prístup k smerovaču bez toho, aby ste to vedeli. Ak chcete zabrániť tomuto riziku, zmeňte predvolené meno a heslo používateľa pre smerovač. Pokyny nájdete v informáciách dodaných spolu so zariadením.

 • Nastavte kľúč zabezpečenia siete. Rovnako ako majú kartotéky kľúče a trezory kombinácie, bezdrôtové siete majú kľúč zabezpečenia siete, ktorý ich ochraňuje pred neoprávneným prístupom. Pri nastavení kľúča zabezpečenia siete postupujte nasledovne:

  1. Otvorte dialógové okno Centrum pre sieťové pripojenie a zdieľanie kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, na položku Sieť a Internet a na položku Centrum pre sieťové pripojenie a zdieľanie.

  2. Na ľavej table kliknite na položku Vytvoriť pripojenie alebo sieť.

  3. Kliknite na položku Nastaviť bezdrôtový smerovač alebo prístupový bod a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Sprievodca obsahuje kroky na vytvorenie názvu siete a kľúča zabezpečenia. Sprievodca predvolene nastaví zabezpečenie WPA (Wi-Fi Protected Access) v prípade, že smerovač toto zabezpečenie podporuje. Odporúča sa použiť zabezpečenie WPA, pretože ponúka vyššiu bezpečnosť ako tradičné zabezpečenie WEP (Wired Equivalent Privacy). V rámci zabezpečenia WPA možno tiež použiť prístupovú frázu, takže nie je nutné pamätať si šifrovaciu postupnosť znakov a čísel. Ďalšie informácie nájdete v téme Aké sú rôzne spôsoby zabezpečenia bezdrôtovej siete?

  Obrázok sprievodcu nastavením bezdrôtového smerovača alebo prístupového bodu
  Vytvorenie kľúča zabezpečenia siete zadaním prístupovej frázy

  Ubezpečte sa, že ste si opísali kľúč zabezpečenia a uchovali ho na bezpečnom mieste. Kľúč zabezpečenia môžete uložiť aj na disk USB flash podľa pokynov v sprievodcovi.

 • Používajte bránu firewall. Brána firewall je hardvér alebo softvér, ktorý pomáha ochraňovať počítač pred hakermi alebo škodlivým softvérom. Používanie brány firewall na každom počítači v sieti umožňuje kontrolovať rozšírenie škodlivého softvéru v sieti, ako aj ochraňovať počítače pri prístupe na Internet. Windows Brána firewall je súčasťou systému Windows Vista. Ďalšie informácie nájdete v téme Brána firewall: najčastejšie otázky.

Pridanie počítačov do siete

Ak chcete pripojiť prenosný alebo stolný počítač k bezdrôtovej sieti, postupujte nasledovne:

 1. Otvorte dialógové okno Pripojenie na sieť kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a na položku Pripojiť na.

 2. V zozname sietí kliknite na sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, a potom kliknite na položku Pripojiť.

 3. Zadajte kľúč zabezpečenia. Kľúč môžete napísať, alebo do portu USB počítača môžete vložiť jednotku USB flash, ktorá obsahuje kľúč zabezpečenia.

Zdieľanie súborov a tlačiarní

Väčšina ľudí používa bezdrôtovú sieť na prístup na Internet z ktorejkoľvek miestnosti v dome, pričom zároveň využíva slobodu bezdrôtového prístupu k súborom a tlačiarňam.

Poznámka

 • Funkcia zdieľania súborov a tlačiarní nie je súčasťou systému Windows Vista Starter.

Zobraziť všetko

Zdieľanie súborov

Najjednoduchším spôsobom zdieľania súborov v sieti je ich umiestnenie do verejného priečinka. Všetky súbory alebo priečinky vložené do verejného priečinka sa automaticky zdieľajú s používateľmi pripojenými k sieti. Ak chcete zapnúť zdieľanie verejného priečinka, postupujte nasledovne:

 1. Otvorte dialógové okno Centrum pre sieťové pripojenie a zdieľanie kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, na položku Sieť a Internet a na položku Centrum pre sieťové pripojenie a zdieľanie.

 2. Kliknite na tlačidlo so šípkou Obrázok tlačidla so šípkou vedľa položky Zdieľanie verejných priečinkov a kliknite na jednu z nasledujúcich možností:
  • Zapnúť zdieľanie, aby všetci používatelia s prístupom do siete mohli otvárať súbory

  • Zapnúť zdieľanie, aby všetci používatelia s prístupom do siete mohli otvárať, meniť a vytvárať súbory

  • Vypnúť zdieľanie (používatelia prihlásení k tomuto počítaču budú mať naďalej prístup k tomuto priečinku)

 3. Kliknite na tlačidlo Použiť.

  Tieto kroky budete musieť zopakovať na každom počítači, z ktorého chcete zdieľať súbory.

  Ak chcete zdieľať súbory, uložte ich alebo skopírujte do verejného priečinka v počítači. V každom počítači je jeden verejný priečinok. Každá osoba, ktorá má v počítači používateľské konto, tento priečinok zdieľa. Ak chcete otvoriť verejný priečinok:

  1. Otvorte dialógové okno Dokumenty kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom na položku Dokumenty.

  2. Na navigačnej table v časti Obľúbené prepojenia kliknite na položku Verejné.

  Obrázok verejného priečinka
  Verejný priečinok

Zdieľanie tlačiarne

Ak máte k niektorému z počítačov pripojenú tlačiareň, môžete na nej tlačiť z ktoréhokoľvek počítača pripojeného k bezdrôtovej sieti. Ak chcete zdieľať tlačiareň, postupujte nasledovne:

 1. Prihláste sa do počítača, ku ktorému je pripojená tlačiareň.

 2. Otvorte dialógové okno Centrum pre sieťové pripojenie a zdieľanie kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, na položku Sieť a Internet a na položku Centrum pre sieťové pripojenie a zdieľanie.

 3. Kliknite na tlačidlo so šípkou Obrázok tlačidla so šípkou vedľa položky Zdieľanie tlačiarní, kliknite na položku Zapnúť zdieľanie tlačiarní a potom kliknite na tlačidlo Použiť.
 4. Kliknite na tlačidlo so šípkou Obrázok tlačidla so šípkou vedľa položky Zdieľanie chránené heslom, kliknite na položku Vypnúť zdieľanie chránené heslom a potom kliknite na tlačidlo Použiť.

Poznámka

 • Ak je zdieľanie chránené heslom zapnuté, na prístup k tlačiarni budú používatelia potrebovať konto používateľa a heslo vášho počítača.

Ak chcete získať prístup k tlačiarni z ktoréhokoľvek počítača v sieti, postupujte nasledovne:

 1. Otvorte položku Sieť kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a na položku Sieť.

 2. Dvakrát kliknite na ikonu počítača, ku ktorému je pripojená tlačiareň.

 3. Dvakrát kliknite na ikonu tlačiarne. Systém Windows automaticky pridá tlačiareň do počítača a nainštaluje ovládač tlačiarne.

Vychutnajte si slobodu

To je všetko. Bezdrôtová sieť je pripravená na používanie. Oddychujte na gauči alebo na palube a nakupujte online.