Zdieľanie súborov prostredníctvom verejného priečinka

Verejný priečinok predstavuje vhodný spôsob zdieľania súborov uložených v počítači. Súbory uložené v tomto priečinku môžete zdieľať s osobami pracujúcimi na rovnakom počítači alebo s používateľmi iných počítačov v tej istej sieti. Súbory a priečinky, ktoré umiestnite do verejného priečinka, automaticky zdieľate s používateľmi, ktorí majú prístup k verejnému priečinku.

Kde sa nachádza verejný priečinok?

V systéme Windows je len jeden verejný priečinok. Každá osoba, ktorá má v počítači používateľské konto, tento priečinok zdieľa. Ak chcete otvoriť verejný priečinok:

 1. Otvorte dialógové okno Dokumenty kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom na položku Dokumenty.

 2. Na navigačnej table v časti Obľúbené prepojenia kliknite na položku Verejné. Ak je navigačná tabla nakonfigurovaná tak, že sa verejný priečinok v časti Obľúbené prepojenia nezobrazuje, kliknite na položku Ďalšie a potom na položku Verejné.

Obrázok verejného priečinka
Verejný priečinok

Kto má prístup k verejnému priečinku?

Každá osoba, ktorá má v počítači vytvorené používateľské konto a pridelené heslo, má povolený prístup k verejnému priečinku, no vy určujete, či prístup udelíte aj používateľom v sieti. Nemôžete však vyberať konkrétnych používateľov v sieti, ktorí budú mať prístup. Prístup smiete prideliť buď všetkým osobám pripojeným k sieti, alebo nikomu. Avšak máte možnosť nastaviť úroveň povolenia tak, že stanovíte, či osoby s prístupom k verejnému priečinku môžu súbory len otvárať, alebo ich môžu aj meniť a vytvárať.

Ak nie ste pripojení k doméne, môžete tiež zapnúť zdieľanie chránené heslom. Týmto obmedzíte sieťový prístup k verejnému priečinku len na tie osoby, ktoré majú v počítači vytvorené používateľské konto a pridelené heslo.

V predvolenom nastavení je sieťový prístup k verejnému priečinku vypnutý dovtedy, kým ho nezapnete.

Zobraziť všetko

Kontrola prístupu k verejnému priečinku

Ak nie ste pripojení k doméne, sieťový prístup k verejnému priečinku môžete obmedziť len na tie osoby, ktoré majú v tomto počítači vytvorené používateľské konto a pridelené heslo. Ak chcete prístup k verejnému priečinku obmedziť, zapnite zdieľanie chránené heslom.

 1. Otvorte dialógové okno Centrum pre sieťové pripojenie a zdieľanie kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, na položku Sieť a Internet a na položku Centrum pre sieťové pripojenie a zdieľanie.

 2. Kliknite na tlačidlo so šípkou Obrázok tlačidla so šípkou vedľa položky Zdieľanie chránené heslom, a kliknite na jednu z nasledujúcich možností:
  • Zapnúť zdieľanie chránené heslom

  • Vypnúť zdieľanie chránené heslom

 3. Kliknite na tlačidlo Použiť. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Ovládanie úrovne prístupu k verejnému priečinku

 1. Otvorte dialógové okno Centrum pre sieťové pripojenie a zdieľanie kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, na položku Sieť a Internet a na položku Centrum pre sieťové pripojenie a zdieľanie.

 2. Kliknite na tlačidlo so šípkou Obrázok tlačidla so šípkou vedľa položky Zdieľanie verejných priečinkov a kliknite na jednu z nasledujúcich možností:
  • Zapnúť zdieľanie, aby všetci používatelia s prístupom do siete mohli otvárať súbory

  • Zapnúť zdieľanie, aby všetci používatelia s prístupom do siete mohli otvárať, meniť a vytvárať súbory

  • Vypnúť zdieľanie (používatelia prihlásení k tomuto počítaču budú mať naďalej prístup k tomuto priečinku)

 3. Kliknite na tlačidlo Použiť. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Poznámka

 • Keď vo svojom počítači zdieľate verejný priečinok s inými osobami, títo používatelia môžu otvárať a prezerať uložené súbory rovnako, ako keby boli uložené v ich vlastných počítačoch. Ak týmto používateľom pridelíte právo meniť súbory, akékoľvek zmeny, ktoré vykonajú, pozmenia súbory uložené v počítači.

Je v systéme Windows možné zdieľať súbory aj iným spôsobom ako prostredníctvom verejného priečinka?

Áno. Súbory môžete priamo zdieľať z akéhokoľvek priečinka uloženého v počítači bez toho, aby ste ich museli skopírovať alebo presunúť do verejného priečinka. Tento spôsob poskytuje lepšiu kontrolu nad používateľmi, s ktorými zdieľate súbory prostredníctvom siete. Výber používateľov môžete realizovať na báze jednotlivcov a pre každého používateľa môžete nastaviť úroveň povolení zdieľania.

Informácie o tom, kedy súbory zdieľať prostredníctvom verejného priečinka a kedy priamo z iných priečinkov uložených v počítači, nájdete v téme Základné informácie o zdieľaní súborov.

Čo je uložené vo verejnom priečinku?

Verejný priečinok je prázdny, kým doň neuložíte súbory. Uloženie súborov do verejného priečinka môžu vykonať aj iní používatelia počítača. Kvôli lepšej organizácii zdieľaných súborov obsahuje verejný priečinok niekoľko podpriečinkov. Väčšina priečinkov je organizovaná podľa typu obsahu. Priečinky môžu obsahovať:

 • Verejné dokumenty

 • Verejné prevzaté súbory

 • Verejná hudba

 • Verejné obrázky

 • Verejné videá

Čo je vhodné umiestniť do verejného priečinka?

Výber záleží len na vás, ale vo všeobecnosti môžete do verejného priečinka umiestniť akékoľvek súbory a priečinky, ktoré chcete zdieľať. Skladby, ktoré chcete zdieľať, skopírujte alebo premiestnite do priečinka Verejná hudba, fotografie do priečinka Verejné obrázky atď. Verejný priečinok je vhodné miesto pre uloženie ľubovoľných súborov, ktoré chcete zdieľať s osobami, ktorým ste udelili prístup k verejnému priečinku.

Do verejného priečinka by ste nemali ukladať súbory, ktoré nie sú určené na prehliadanie inými osobami alebo ku ktorým chcete umožniť prístup len vybraným osobám. Zvážte zdieľanie týchto súborov prostredníctvom neverejného priečinka. Ďalšie informácie o zdieľaní súborov týmto spôsobom nájdete v časti Zdieľanie súborov s inými osobami.