Prehrávač Windows Media Player môžete využiť na objednávanie služieb v oblasti hudby, videa a rozhlasu a iného obsahu z internetových obchodov vytvorených subjektmi, ktoré poskytujú rôzny obsah cez Internet. V závislosti od daného obchodu môžete využiť rôzne služby súvisiace s poskytovaným obsahom vrátane prehrávania súborov, ich preberania do počítača, kupovania, napaľovania a synchronizácie obsahu s prenosným zariadením. Prevzatý obsah sa ukladá do knižnice. Obsah prevzatý počas aktuálnej relácie prehrávača sa uloží aj do kategórie Prevzaté súbory (kategória sa po ukončení alebo opätovnom spustení prehrávača vymaže).

Kým nájdete obchody podľa vlastného výberu, môžete si najprv prezrieť širokú škálu obchodov, ktoré sú k dispozícii v prehrávači. Neskôr sa môžete zaregistrovať v ľubovoľnom počte obchodov a začať nakupovať. Dostupnosť obchodov závisí od miesta, na ktorom sa nachádzate.

Niektoré z obchodov, ktoré sú k dispozícii v prehrávači, sú do určitej miery integrované s prehrávačom. Tieto obchody sa v knižnici zobrazujú ako kategória a k obsahu týchto obchodov máte prístup, akoby to bola ďalšia knižnica prehrávača. Napríklad môžete presúvať súbory z obchodu a vytvárať zoznamy skladieb alebo súborov, ktoré chcete napáliť na disk alebo synchronizovať. Súčasne môžete vyhľadávať v celom obsahu obchodu. V prehrávači sú k dispozícii aj ďalšie obchody. Tieto obchody sa v prehrávači zobrazujú ako webové lokality a ponúkajú rôzne služby. Môžete prehľadať dostupné obchody a vybrať si obchod, v ktorom chcete nakupovať.

V niektorých obchodoch si musíte pred začiatkom využívania služieb nainštalovať do počítača ďalší softvér. Príslušné doplnky môžete pridať alebo odstrániť iba vtedy, ak ste prihlásení ako správca alebo člen skupiny Administrators.

Obsah poskytovaný v internetových obchodoch je obvykle chránený právami na používanie médií, v ktorých je presne stanovené, čo je pre daný obsah povolené. Práva na používanie médií môžu napríklad stanoviť, že súbor nie je možné napáliť na zvukový disk CD alebo obmedziť počet napaľovaní súboru na zvukový disk CD alebo synchronizácií s iným zariadením.

V každom obchode je stanovené, ktoré práva máte zaručené vo vzťahu k poskytovanému obsahu. Ďalšie informácie o chránených súboroch získate v téme Správa digitálnych práv (DRM): najčastejšie otázky spolu s vysvetlením rozdielov medzi nákupom médií a službami prihlásenia na odber médií.

Zobraziť všetko

Vyhľadávanie v obchodoch

 1. Kliknite na šípku pod kartou Internetové obchody (karta úplne napravo) a potom kliknite na položku Prehľadávať všetky internetové obchody.

  Zobrazí sa webová lokalita so zoznamom všetkých dostupných obchodov. Kliknite na obchod, o ktorý máte záujem, a prehrávač zobrazí požadovaný obchod.

  Špecifické informácie o používaní určitého internetového obchodu nájdete v službách pre zákazníkov alebo pomocou prepojení pomocníka na webovej lokalite daného obchodu.

 2. Ak sa chcete do niektorého obchodu pravidelne vracať, kliknutím na šípku pod kartou Internetové obchody a kliknutím na položku Pridať aktuálnu službu do ponuky môžete daný obchod označiť ako obľúbené miesto.

  Ak sa neskôr rozhodnete odstrániť obchod zo zoznamu obľúbených miest, jednoducho kliknite na šípku pod kartou Internetové obchody a potom na položku Odstrániť aktuálnu službu z ponuky.

Nakupovanie v inom obchode

Ak ste sa zaregistrovali vo viacerých obchodoch, môžete medzi nimi jednoducho prepínať.

 • Kliknite na šípku pod kartou Internetové obchody (karta úplne napravo) a po kliknutí na položku Prehľadávať všetky internetové obchody vyhľadajte obchod, v ktorom chcete nakupovať.

Využitie Sprievodcu médiami

Funkcia Sprievodca médiami v prehrávači obsahuje živú webovú stránku, ktorá je súčasťou lokality WindowsMedia.com. Je vo forme denne aktualizovaného elektronického časopisu, ktorý obsahuje prepojenia na najnovšie filmy, hudbu a videá na Internete a široký rozsah tém od správ zo zahraničia až po novinky zábavného priemyslu. Pomocou prehrávača môžete prehrávať všetko, čo zobrazí funkcia Sprievodca médiami.

 • Kliknite na šípku pod kartou Internetové obchody (karta úplne napravo) a potom kliknite na položku Sprievodca médiami.

Počúvanie rozhlasu cez Internet

Pomocou prehrávača môžete počúvať rozhlasové stanice, ktoré vysielajú cez Internet. Funkcia Internetová rádiová stanica (predtým známa ako Rádiová karta) ponúka niektoré z najpopulárnejších staníc z celého sveta.

 1. Kliknite na šípku pod kartou Internetové obchody (karta úplne napravo) a potom kliknite na položku Sprievodca médiami.

 2. Kliknite na prepojenie Internetová rádiová stanica (keďže Sprievodca médiami je živá webová stránka, názov a umiestnenie tohto prepojenia sa môžu zmeniť).

  V niektorých internetových obchodoch nájdete aj programy rozhlasového vysielania.