Zobrazenie alebo skrytie ikon na paneli úloh

Ikony na paneli Rýchle spustenie a v oblasti oznámenípanela úloh je možné zobraziť alebo skryť.

Zobraziť všetko

Zobrazenie a skrytie ikon na paneli Rýchle spustenie

 1. Ukážte na popisovač na zmenu veľkosti panela Rýchle spustenie.

  Obrázok panela Rýchle spustenie so zobrazením rukoväte na zmenu veľkosti
  Panel úloh
 2. Keď sa ukazovateľ zmení na obojstrannú šípku Obrázok šípky udávajúcej, že je možné zmeniť šírku panela s nástrojmi, kliknite a posúvaním popisovača na zmenu veľkosti panela zobrazíte alebo skryjete viac alebo menej položiek na paneli s nástrojmi.

  Ak nie je možné zmeniť panel s nástrojmi, zrejme je už maximálne zmenšený alebo na paneli s nástrojmi nie je dostatok miesta na zobrazenie ďalších položiek.

Zobrazenie alebo skrytie ikon v oblasti oznámení

 • Ikony v oblasti oznámení zobrazíte alebo skryjete kliknutím na šípku pri oblasti oznámení.

  Obrázok oblasti oznámení panela úloh so zobrazením tlačidla Zobraziť skryté ikony
  Oblasť oznámení