Zobrazenie alebo skrytie klasických ponúk v prehrávači Windows Media Player

Klasické ponuky v prehrávači Windows Media Player (pôvodne známe ako panel s ponukami) vám poskytujú prístup k väčšine funkcií prehrávača. V predvolenom nastavení sú klasické ponuky skryté.

Mnoho funkcií dostupných v klasických ponukách sa zobrazuje aj v rozbaľovacích ponukách pod kartami Prehráva sa, Knižnica, Kopírovať a konvertovať, Napáliť a Synchronizovať. Zobrazenie klasických ponúk umožňuje prístup k zriedkavejšie používaným príkazom, ktoré sa zobrazujú iba v ponukách Súbor, Zobraziť, Prehrať, Nástroje a Pomocník.

Zobraziť všetko

Zobrazenie klasických ponúk

  • Urobte niektorý z nasledujúcich krokov:

    • Pravým tlačidlom myši kliknite na voľnú oblasť na paneli úloh (napríklad na oblasť vľavo od karty Prehráva sa) alebo na voľnú oblasť vľavo alebo vpravo od ovládacích prvkov prehrávania a potom kliknite na položku Zobraziť klasické ponuky.

    • Stlačte kombináciu klávesov CTRL+M.

Skrytie klasických ponúk

  • Urobte niektorý z nasledujúcich krokov:

    • Kliknite na ponuku Zobraziť a potom na položku Klasické ponuky.

    • Stlačte kombináciu klávesov CTRL+M.