Zobrazenie alebo skrytie Panela s obľúbenými položkami v programe Internet Explorer 8

Tieto informácie sa vzťahujú na program Windows Internet Explorer 8.

Panel s obľúbenými položkami programu Internet Explorer umožňuje otvárať obľúbené webové lokality, oblasti Web Slice a informačné kanály jediným kliknutím. Panel s obľúbenými položkami sa dá zobraziť alebo skryť.

  1. Spustite program Internet Explorer kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom na položku Internet Explorer.

  2. Kliknite na tlačidlo Nástroje, ukážte na položku Panely s nástrojmi a vykonajte jednu z nasledujúcich operácií:

    • Ak chcete Panel s obľúbenými položkami skryť, kliknutím na položku Panel s obľúbenými položkami zrušte jej začiarknutie.

    • Ak chcete Panel s obľúbenými položkami zobraziť, kliknutím vyberte položku Panel s obľúbenými položkami (vedľa položky sa zobrazí znak začiarknutia).

Poznámky   

  • Ak sa Panel s obľúbenými položkami zobrazí, ale nie je úplne viditeľný, kliknite naň pravým tlačidlom myši a zrušte začiarknutie položky Zamknúť panely s nástrojmi. Ak chcete zobraziť informačné kanály, obľúbené webové lokality či oblasti Web Slice, presuňte myšou Panel s obľúbenými položkami doľava.

  • Ďalšie informácie o práci s informačnými kanálmi, obľúbenými položkami a oblasťami Web Slice nájdete v téme Prispôsobenie Panela s obľúbenými položkami.