Kôš je obvykle zobrazený na pracovnej ploche. Ak chcete, môžete ho skryť.

Zobrazenie alebo skrytie Koša na pracovnej ploche

  1. Otvorte dialógové okno Prispôsobenie kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Vzhľad a personalizácia a potom na položku Prispôsobenie.

  2. Na ľavej table kliknite na možnosť Zmeniť ikony pracovnej plochy a potom vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

    • Ak chcete odstrániť Kôš z pracovnej plochy, zrušte začiarknutie políčka Kôš.

    • Ak chcete zobraziť Kôš na pracovnej ploche, začiarknite políčko Kôš.

  3. Kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka

  • Ak aj možnosť zobrazenia Koša nevyberiete, odstránené súbory budú aj tak dočasne presúvané do Koša, až kým nevyberiete ich trvalé odstránenie. Ak chcete zobrazenie Koša vypnúť, pozrite tému Zmena nastavenia pre Kôš.