Zobrazovanie ponúk v priečinkoch

Ponuky sú v aktuálnej verzii systému Windows naďalej k dispozícii, ale v predvolenom nastavení sú skryté. V prípade potreby ich môžete zobraziť, hoci mnohé z úloh, ktoré by ste vykonali pomocou ponúk, sú teraz dostupné na paneli s nástrojmi alebo v ponuke, ktorá sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom myši na súbor alebo priečinok.

Obrázok priečinka s klasickými ponukami
Priečinok s klasickými ponukami
  • Ak chcete zobraziť ponuky, stlačte kláves ALT a panel s ponukami sa zobrazí nad panelom s nástrojmi.

    Ak chcete, aby panel s ponukami zmizol, vyberte príkaz v ľubovoľnej z ponúk alebo znova stlačte kláves ALT.

Tip.

  • Ak chcete, aby sa panel s ponukami zobrazoval stále, kliknite na paneli s nástrojmi na položku Usporiadať, ukážte na položku Rozloženie a potom kliknite na položku Panel s ponukami.