V prehrávači Windows Media Player sa prehrávaný obsah zobrazuje na table so zoznamom na karte Prehráva sa. Poradie prehrávania jednotlivých položiek môžete zmeniť spustením náhodného prehrávania, pri ktorom sa položky uvedené na table so zoznamom prehrávajú v náhodnom poradí. Môžete vybrať aj opakované prehrávanie položiek. Po spustení opakovaného prehrávania sa jedenkrát prehrajú všetky položky uvedené na table so zoznamom a potom sa prehrávanie spustí znovu. Rovnako môžete zapnúť súčasne náhodné i opakované prehrávanie. V prípade diskov DVD nie je možné náhodné ani opakované prehrávanie.

Spustenie náhodného alebo opakovaného prehrávania nezmení zobrazené poradie položiek na table so zoznamom. Ak chcete opakovane prehrať iba jeden súbor, skontrolujte, či je na table so zoznamom zobrazený iba tento jeden súbor.

  • Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

    • Ak chcete spustiť náhodné prehrávanie, kliknite na tlačidlo Zapnúť náhodný výberObrázok tlačidla Zapnúť náhodný výber.
    • Ak chcete spustiť opakované prehrávanie, kliknite na tlačidlo Zapnúť opakovanieObrázok tlačidla Zapnúť opakovanie.

    Náhodné a opakované prehrávanie zostáva zapnuté, až kým ho nevypnete opätovným kliknutím na uvedené tlačidlá.

Ďalšie informácie o úprave zoznamu skladieb pomocou príkazu Náhodný výber v zozname nájdete v časti Vytvorenie alebo zmena bežného zoznamu skladieb.