Zadanie hier, ktoré môžu deti hrať

Ak je tento počítač pripojený do domény, rodičovská kontrola nie je k dispozícii.

Pomocou rodičovskej kontroly môžete riadiť, ktoré hry majú deti povolené hrať v počítači. Môžete zablokovať:

 • všetky hry,

 • konkrétne hry podľa vlastného uváženia,

 • konkrétne hry na základe hodnotenia ich vhodnosti pre určitú vekovú kategóriu,

 • konkrétne hry na základe hodnotenia ich obsahu.

Tieto štyri spôsoby je možné vzájomne kombinovať.

Poznámka.

 • Pomocou nastavenia rodičovskej kontroly je možné blokovať väčšinu hier. Ak však počítač hru nerozpozná, rodičovská kontrola ju nezablokuje. Ak objavíte nezablokovanú hru, môžete ju manuálne pridať do zoznamu blokovaných programov. Ďalšie informácie nájdete v téme Zabránenie deťom v používaní určitých programov.

Zobraziť všetko

Zablokovanie všetkých hier

 1. Otvorte okno Rodičovská kontrola kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel a potom v časti Používateľské kontá kliknutím na položku Nastaviť rodičovskú kontrolu. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 2. Kliknite na meno osoby, ktorej chcete zabrániť v hraní hier.

 3. V časti Rodičovská kontrola kliknite na položku Zapnúť.

 4. Kliknite na priečinok Hry.

 5. V časti Môže používateľmeno osobyhrať hry? kliknite na položku Nie.

Zablokovanie hier na základe hodnotenia podľa vhodnosti pre určitú vekovú kategóriu

 1. Otvorte okno Rodičovská kontrola kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel a potom v časti Používateľské kontá kliknutím na položku Nastaviť rodičovskú kontrolu. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 2. Kliknite na meno osoby, ktorej chcete zabrániť v hraní hier.

 3. V časti Rodičovská kontrola kliknite na položku Zapnúť.

 4. V časti Môže používateľmeno osobyhrať hry? kliknite na položku Áno.

 5. V časti Blokovanie (alebo povolenie) hier podľa hodnotenia a typu obsahu kliknite na položku Nastaviť hodnotenia hier.

 6. V časti Hru s ktorým hodnotením môže používateľmeno osoby hrať? kliknite na úroveň hodnotenia.

Zablokovanie hier na základe ich obsahu

 1. Otvorte okno Rodičovská kontrola kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel a potom v časti Používateľské kontá kliknutím na položku Nastaviť rodičovskú kontrolu. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 2. Kliknite na meno osoby, ktorej chcete zabrániť v hraní hier.

 3. V časti Rodičovská kontrola kliknite na položku Zapnúť.

 4. V časti Môže používateľmeno osobyhrať hry? kliknite na položku Áno.

 5. V časti Blokovanie (alebo povolenie) hier podľa hodnotenia a typu obsahu kliknite na položku Nastaviť hodnotenia hier.

 6. V časti Blokovanie typov obsahu vyberte typy obsahu, ktorý chcete blokovať.

Zablokovanie konkrétnych hier

 1. Otvorte okno Rodičovská kontrola kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel a potom v časti Používateľské kontá kliknutím na položku Nastaviť rodičovskú kontrolu. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 2. Kliknite na meno osoby, ktorej chcete zabrániť v hraní hier.

 3. V časti Rodičovská kontrola kliknite na položku Zapnúť.

 4. V časti Môže používateľmeno osobyhrať hry? kliknite na položku Áno.

 5. V časti Blokovanie (alebo povolenie) ľubovoľnej hry v počítači podľa jej názvu kliknite na položku Blokovať alebo povoliť konkrétne hry.

 6. V abecednom zozname hier kliknite na hru, ktorú chcete zablokovať, a potom kliknite na položku Vždy blokovať.