Spustenie systému Windows z disku CD alebo DVD

Spustenie systému Windows z inštalačného disku CD alebo DVD je potrebné v týchto prípadoch:

 • ak v počítači nie je nainštalovaný žiadny operačný systém,

 • ak chcete preinštalovať systém Windows,

 • ak je potrebný prístup k možnostiam obnovenia systému.

Spustenie systému Windows z disku CD alebo DVD

 1. Zapnite počítač, vložte inštalačný disk CD alebo DVD systému Windows a reštartujte počítač.

 2. Pri zobrazení výzvy stlačte ľubovoľný kláves a postupujte podľa zobrazených pokynov.

 3. Keď sa zobrazí stránka Inštalácia systému Windows, kliknite na položku Inštalovať a spustite proces inštalácie, alebo kliknite na položku Oprava počítača, aby ste získali prístup k možnostiam obnovenia systému.

 4. Postupujte podľa pokynov.

Čo ak sa nezobrazí stránka Inštalácia systému Windows

Ak sa nezobrazí stránka Inštalácia systému Windows a výzva na stlačenie klávesu na spustenie (alebo „zavedenie“) z disku CD alebo DVD, bude potrebné špecifikovať, aby počítač použil jednotku CD alebo DVD ako spúšťacie zariadenie. Znamená to, že musíte v systéme BIOS (basic input/output system) nastaviť jednotku CD alebo DVD ako prvé spúšťacie zariadenie. Postupujte nasledovne:

 1. Zapnite počítač, vložte inštalačný disk systému Windows a reštartujte počítač.

 2. V novších počítačoch sa zvyčajne zobrazí ponuka spustenia (alebo zavedenia). V ponuke spustenia vyberte položku „BIOS setup“, „BIOS settings“ (nastavenie systému BIOS) alebo podobnú položku.

  Upozornenie.

  • Inovácia systému BIOS predstavuje rozšírený postup a pri výskyte chyby sa môže stať, že počítač prestane fungovať. Postupujte presne podľa pokynov výrobcu.

  Poznámka

  • Postupy inovácie systému BIOS sa odlišujú v závislosti od výrobcu. Skontrolujte informácie dodané s počítačom alebo prejdite na webovú lokalitu výrobcu počítača. Každý počítač má vlastné možnosti spustenia (alebo zavedenia) a prístupu do systému BIOS. Ak počítač nemá ponuku spustenia, vyhľadajte správu s názvom „BIOS setup“, „BIOS settings“ alebo podobným názvom a po zobrazení výzvy na zobrazenie obrazovky nastavenia systému BIOS stlačte príslušný kláves.

 3. Zobrazí sa obrazovka nastavenia systému BIOS. Na obrazovke nastavenia systému BIOS vyberte možnosť „Boot order“ (poradie spustenia) alebo podobnú možnosť.

 4. Vyberte jednotku CD alebo DVD ako prvé spúšťacie zariadenie.

Reštartuje počítač a z inštalačného disku spustite systém Windows podľa vyššie uvedených pokynov.