Automatické spustenie aplikácie Windows Media Center pri spustení systému Windows

Aplikáciu Windows Media Center môžete nastaviť na okamžité spustenie pri každom spustení systému Windows.

  1. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Úlohy, kliknite na položku nastavenie, na položku Všeobecné, na položku Správanie pri spustení a nastavenie okien a potom na položku Spustiť aplikáciu Windows Media Center pri spustení systému Windows.

  2. Kliknutím na položku Uložiť sa uložia vykonané zmeny.