Synchronizácia televíznych relácií so zariadením

Aplikáciu Windows Media Center je možné použiť na synchronizáciu (alebo kopírovanie) digitálnych mediálnych súborov, ako sú nahraté televízne programy, hudba a obrázky, do prenosných mediálnych centier, zariadení Smartphone, Pocket PC alebo do veľkokapacitného ukladacieho zariadenia, ak prenosné zariadenie dokáže prehrávať rôzne druhy digitálnych médií. Týmto spôsobom môžete vychutnávať digitálne médiá z aplikácie Windows Media Center aj mimo domova.

Ďalšie informácie o prenosných zariadeniach, ktoré vyhovujú vašim potrebám, sa nachádzajú na lokalite Windows 7 Compatibility Center.

Nie všetky veľkokapacitné ukladacie zariadenia sú rozpoznané ako prenosné mediálne zariadenia, s ktorými možno synchronizovať mediálne súbory aplikácie Windows Media Center. Napríklad, niektoré zariadenia USB sú klasifikované ako pevné disky a aplikácia Windows Media Center ich nerozpozná ako dostupné zariadenia, ktoré možno synchronizovať s aplikáciou Windows Media Center.

Zoznamy na synchronizáciu sa používajú na určenie obsahu synchronizovaného so zariadením. V aplikácii Windows Media Center môže zoznam na synchronizáciu pozostávať z jedného alebo viacerých zoznamov skladieb alebo z automatických zoznamov skladieb prehrávača Windows Media Player.

Synchronizáciu je možné vysvetliť na príklade synchronizácie televíznych programov. Televízne programy sú prevedené alebo konvertované z jedného formátu videa na iný. Video je v tomto procese konvertované pomocou nastavenia pre špecifické zariadenie. Vytvorí sa menší videosúbor vo formáte súboru, ktorý zariadenie dokáže prehrávať.

Počas synchronizácie sú televízne programy synchronizované tak, aby mohli byť pridané do zoznamu na synchronizáciu. Synchronizácia televíznych programov sa ukončí, keď je prenosné zariadenie plné. Ak zariadenie nie je plné a do počítača boli pridané súbory, ktoré spĺňajú kritériá jedného z vybratých automatických zoznamov skladieb, obsah sa prenesie do zariadenia pri ďalšom pripojení zariadenia k počítaču s aplikáciu Windows Media Center. Zariadenie tak bude vždy pripravené s najnovšou mediálnou zábavou, ktorú si môžete vziať so sebou.

Synchronizácia televízneho programu

 1. Vytvorte alebo zmeňte bežný zoznam skladieb alebo vytvorte alebo zmeňte automatický zoznam skladieb v prehrávači Windows Media Player, ktorý obsahuje nahraté televízne vysielanie.

  Môžete vytvoriť aj zoznamy, ktoré obsahujú iné typy digitálneho mediálneho obsahu, ako napríklad obrázky, hudbu alebo iné videá.

 2. Pripojte prenosné zariadenie k počítaču s aplikáciou Windows Media Center.

 3. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Úlohy a potom kliknite na položku synchronizácia.

 4. Ak ste zariadenie synchronizovali s iným počítačom a teraz ho chcete synchronizovať s počítačom s aplikáciou Windows Media Center, kliknite na tlačidlo Áno, keď sa zobrazí výzva na vytvorenie nového vzťahu synchronizácie.

 5. Na obrazovke správa zoznamu vykonajte niektoré z nasledujúcich krokov:

  • Kliknite na tlačidlá so šípkami nahor alebo nadol a pomocou nich sa pohybujte na obrazovke v zozname alebo automaticky vytvorenom zozname.

   Automaticky vytvorené zoznamy a zoznamy v hornej časti sa so zariadením synchronizujú ako prvé. Médiá, ktoré chcete preniesť do zariadenia, by ste mali umiestniť do vrchnej časti zoznamu alebo automaticky vytvoreného zoznamu.

  • Ak zoznam nechcete synchronizovať so zariadením, kliknite na tlačidlo Odstrániť vedľa tohto zoznamu. Týmto krokom zoznam nevymažete, len ho odstránite zo zoznamu na synchronizáciu.

  • Ak chcete pridať ďalšie zoznamy, ktoré sa neobjavili na obrazovke správa zoznamu, kliknite na tlačidlo Pridať ďalšie, kliknite na príslušnú kategóriu médií, začiarknite políčko zoznamu alebo automaticky vytvoreného zoznamu, ktorý chcete synchronizovať so zariadením, a kliknite na položku Uložiť.

 6. Ak chcete začať synchronizáciu zoznamov alebo automaticky vytvorených zoznamov a digitálnych mediálnych súborov v týchto zoznamoch do prenosného zariadenia, kliknite na tlačidlo Spustiť synchronizáciu.

 7. Na karte upozornenia Priebeh synchronizácie kliknite na tlačidlo OK, aby synchronizácia prebiehala počas vykonávania iných úloh v počítači s aplikáciou Windows Media Center.

Poznámka

 • Na prehrávanie a zaznamenávanie živého televízneho vysielania v aplikácii Windows Media Center je potrebná analógová alebo digitálna televízna karta. Ak počítač neobsahuje televíznu kartu, môžete kartu vo väčšine prípadov pridať. Ďalšie informácie o získaní televíznej karty nájdete v časti Pomocné informácie ku karte televízneho prijímača alebo sa môžete obrátiť na výrobcu počítača.