Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa služby Obnovovanie systému.

Zobraziť všetko

Ako funguje služba Obnovovanie systému?

V službe Obnovovanie systému sa používajú body obnovenia na obnovenie predchádzajúceho stavu systémových súborov a nastavení bez ovplyvnenia osobných súborov. Ďalšie informácie nájdete v časti Čo je služba Obnovovanie systému?

Ako spustiť službu Obnovovanie systému?

 • Otvorte dialógové okno Obnovovanie systému kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy, na položku Príslušenstvo, na položku Systémové nástroje a na položku Obnovovanie systému. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Poznámka

 • Pred spustením služby Obnovovanie systému uložte otvorené súbory a zatvorte všetky programy. V rámci služby Obnovovanie systému sa reštartuje počítač.

Dajú sa vrátiť zmeny vykonané pomocou služby Obnovovanie systému?

Áno. Pri každom použití služby Obnovovanie systému sa pred spustením procesu obnovy vytvorí bod obnovenia. Môžete tak vrátiť zmeny, ktoré problém nevyriešili. Ak použijete službu Obnovovanie systému v núdzovom režime počítača, operáciu obnovy nie je možné vrátiť späť. Môžete však spustiť službu Obnovovanie systému znova a vybrať iný bod obnovenia, ak je k dispozícii.

Ak chcete vrátiť zmeny vykonané prostredníctvom služby Obnovovanie systému

 1. Otvorte dialógové okno Obnovovanie systému kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy, na položku Príslušenstvo, na položku Systémové nástroje a na položku Obnovovanie systému. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 2. Kliknite na možnosť Odvolať obnovovanie systému a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 3. Skontrolujte vykonané zmeny a kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Ktoré súbory sa počas obnovenia systému zmenia?

Prostredníctvom služby Obnovovanie systému sú ovplyvnené nastavenia systémových súborov systému Windows, programov a databázy Registry. Zmeny sa môžu týkať aj skriptov, dávkových súborov a ďalších typov spustiteľných súborov v počítači.

Poznámka

 • Prostredníctvom služby obnovovania nie sú ovplyvnené osobné súbory, napríklad e-mailové správy, dokumenty alebo fotografie, preto ju nie je možné použiť na obnovu odstránených súborov. Ak máte svoje súbory zálohované, môžete ich obnoviť zo zálohy.

Prečo nie sú prostredníctvom funkcie Obnovovanie systému chránené disky so systémom FAT32?

Pomocou funkcie Obnovovanie systému nie je možné chrániť disky so systémom FAT32 a iné disky so systémom FAT, pretože disky so systémom FAT nepodporujú použitie tieňových kópií. Tieňové kópie obsahujú informácie o zmenách vykonaných v dokumentoch a systémových súboroch. Tieňové kópie vyžadujú systém súborov NTFS. V tejto verzii systému Windows sa vo funkcii Obnovovanie systému používajú tieňové kópie na vytvorenie bodov obnovenia. Ak systémové súbory uložíte na disk so systémom FAT, nie je možné na vrátenie zmien použiť funkciu Obnovovanie systému.

Ako vybrať bod obnovenia?

V službe Obnovovanie systému sa automaticky odporučí najnovší bod obnovenia vytvorený pred dôležitou zmenou, napríklad pred inštaláciou programu. Na výber môžete použiť aj zoznam bodov obnovenia. Skúste použiť body obnovenia vytvorené krátko pred tým, ako sa začal problém prejavovať.

Ako často sa body obnovenia vytvárajú?

Body obnovenia sa vytvárajú automaticky každý deň alebo pred významnými systémovými udalosťami, napríklad pred inštaláciou programu alebo ovládača zariadenia. Bod obnovenia je možné vytvoriť aj manuálne.

Ako vytvoriť bod obnovenia manuálne?

 1. Otvorte dialógové okno Systém kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Systém a údržba a potom na položku Systém.

 2. Na ľavej table kliknite na položku Ochrana systému. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 3. Na karte Ochrana systému kliknite na tlačidlo Vytvoriť.

 4. V dialógovom okne Ochrana systému zadajte popis a kliknite na tlačidlo Vytvoriť.

Koľko miesta na pevnom disku je potrebné pre službu Obnovovanie systému?

Ak chcete uložiť body obnovenia, potrebujete minimálne 300 megabajtov (MB) voľného miesta na každom pevnom disku s aktívnou funkciou Ochrana systému. Pri používaní služby Obnovovanie systému sa môže použiť až 15 percent miesta na každom disku. Ak je kapacita zaplnená bodmi obnovenia, v rámci služby Obnovovanie systému sa odstránia staršie body obnovenia a uvoľní sa miesto pre nové body.

Službu Obnovovanie systému nie je možné spustiť na pevných diskoch s menšou kapacitou ako 1 gigabajt (GB).

Ako dlho sú body obnovenia uložené?

Body obnovenia sú uložené až do zaplnenia miesta vyhradeného pre obnovovanie systému. Po vytvorení nových bodov obnovenia sa odstránia staré body. Ak vypnete funkciu Ochrana systému (funkcia prostredníctvom ktorej sa vytvárajú body obnovenia) na disku, z disku sa odstránia všetky body obnovenia. Po opätovnom zapnutí funkcie Ochrana systému sa vytvoria nové body obnovenia.

Ako zapnúť alebo vypnúť službu Obnovovanie systému?

Funkcia Ochrana systému, prostredníctvom ktorej sa vytvárajú body obnovenia, je predvolene zapnutá. Odporúčame nechať funkciu Ochrana systému zapnutú pre všetky pevné disky, ktoré obsahujú dôležité informácie, aby ste ju v prípade potreby mohli použiť.

Zapnutie alebo vypnutie služby Obnovovanie systému

 1. Otvorte dialógové okno Systém kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Systém a údržba a potom na položku Systém.

 2. Na ľavej table kliknite na položku Ochrana systému. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 3. Ak chcete zapnúť funkciu Ochrana systému pre pevný disk, začiarknite políčko vedľa disku a kliknite na tlačidlo OK.
  – alebo –
  Ak chcete vypnúť funkciu Ochrana systému pre pevný disk, zrušte začiarknutie vedľa disku a kliknite na tlačidlo OK.

V počítači je staršia verzia systému Windows, ale po prepnutí medzi verziami sa body obnovenia stratia. Prečo?

V tejto verzii systému Windows sa body obnovenia vytvárajú iným spôsobom a v starších verziách systému Windows ich nie je možné rozpoznať. Ak máte konfiguráciu s duálnym spustením, po spustení staršej verzie systému Windows sa odstránia všetky body obnovenia vytvorené v tejto verzii systému Windows. Po spustení tejto verzie systému Windows sa body obnovenia automaticky obnovia.

Čo robiť v prípade, že nie je možné vyriešiť problém pomocou služby Obnovovanie systému?

Ak pomocou služby Obnovovanie systému nedokážete problém vyriešiť, môžete operáciu obnovenia vrátiť a vybrať iný bod obnovenia. Ak sa v službe Obnovovanie systému nezobrazí žiaden bod obnovenia, skontrolujte, či je funkcia Ochrana systému zapnutá a na pevnom disku je minimálne 300 MB voľného miesta. Ďalšie informácie o riešení problémov nájdete v téme Čo robiť, ak sa systém Windows nespustí správne