Tipy na vytvorenie zložitého hesla

Heslá poskytujú prvú líniu obrany proti neoprávnenému prístupu k počítaču. Čím je heslo zložitejšie, tým účinnejšia je ochrana počítača pred hackermi a škodlivým softvérom. Skontrolujte, či všetky kontá v počítači sú zabezpečené zložitými heslami. Ak používate podnikovú sieť, správca siete môže požadovať používanie zložitého hesla.

Kedy je heslo zložité (alebo jednoduché)?

Zložité heslo:

 • má dĺžku aspoň osem znakov,

 • neobsahuje meno používateľa, skutočné meno alebo názov spoločnosti,

 • neobsahuje celé slovo,

 • je výrazne odlišné od predchádzajúcich hesiel,

 • obsahuje znaky z každej z týchto štyroch kategórií:

  Kategória znakov
  Príklady

  Veľké písmená

  A, B, C

  Malé písmená

  a, b, c

  Číslice

  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

  Symboly nachádzajúce sa na klávesnici (všetky znaky, ktoré nie sú definované ako písmená alebo číslice) a medzery

  ` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ - + = { } [ ] \ | : ; " ' < > , . ? /

Heslo môže spĺňať všetky spomenuté kritériá a ešte stále nemusí byť zložité. Napríklad heslo Hello2U! spĺňa všetky spomenuté kritériá pre zložité heslo, ale stále nie je zložité, pretože obsahuje celé slovo. H3ll0 2 U! už je účinnejšia alternatíva, pretože niektoré písmená v celom slove sú nahradené číslicami a obsahuje aj medzery.

Na zapamätanie zložitého hesla môžete ako pomôcku použiť nasledovné tipy:

 • Vytvorte si skratku z ľahko zapamätateľnej informácie. Použite napríklad slovné spojenie, ktoré niečo znamená, napríklad: Môj syn má narodeniny 12. decembra 2004. Ak použijete toto slovné spojenie ako pomôcku, môžete ako heslo použiť napríklad Msna12/Dec,4.

 • Nahraďte písmená alebo slová v ľahko zapamätateľnom slovnom spojení číslicami, symbolmi a preklepmi. Slovné spojenie Môj syn má narodeniny 12. decembra 2004 sa tak môže zmeniť na Moi$inManarotki 12124 (je to v poriadku, ak v hesle použijete medzery).

 • Spojte svoje heslo s obľúbeným koníčkom alebo športom. Napríklad slovné spojenie Milujem bedminton sa môže zmeniť na MyLu M B@dm1nt()n.

Ak si heslo potrebujete poznačiť, aby ste si ho zapamätali, neoznačujte ho ako heslo a uložte ho na bezpečnom mieste.

Vytvorenie zložitých hesiel pomocou znakov ASCII

Môžete vytvárať aj heslá, v ktorých sa používajú rozšírené znaky ASCII. Používanie rozšírených znakov ASCII pomáha zvýšiť zabezpečenie hesla zvýšením počtu znakov, z ktorých môžete vyberať pri vytváraní zložitého hesla. Pred použitím rozšírených znakov ASCII vo svojom hesle skontrolujte, či heslá obsahujúce tieto znaky sú kompatibilné s programami, ktoré využívate vy alebo vaša spoločnosť. S mimoriadnou opatrnosťou pri používaní rozšírených znakov postupujte najmä v prípade, že v spoločnosti sa používa viacero odlišných operačných systémov alebo verzií systému Windows.

Rozšírené znaky ASCII nájdete v mape znakov. Niektoré rozšírené znaky ASCII by sa v heslách nemali používať. Nepoužívajte znaky, pre ktoré nie sú v pravom dolnom rohu dialógového okna mapy znakov definované žiadne klávesy. Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie špeciálnych znakov (Mapa znakov): najčastejšie otázky.

Dĺžka hesiel systému Windows môže byť oveľa väčšia ako odporúčaných osem znakov. V podstate môžete vytvoriť aj heslo, ktoré má až 127 znakov. Ak sa však nachádzate v sieti, v ktorej sa nachádzajú aj počítače so systémom Windows 95 alebo Windows 98, uvažujte nad heslom, ktoré nemá viac ako 14 znakov. Ak dĺžka hesla presahuje 14 znakov, je možné, že prihlásenie na sieť z počítačov s týmito operačnými systémami nebude k dispozícii.