Tipy na usporiadanie obrázkov

Odkedy ľudia používajú fotoaparáty, ukladajú svoje fotografie do škatúľ od topánok alebo ich skladujú v skriniach. Škatule v súčasnosti nahrádzajú počítače, ktoré umožňujú usporiadať obrázky tak, aby sa dali jednoducho vyhľadať a použiť.

Rozlúčte sa s nejasnými názvami súborov

Napriek všetkým prednostiam nie je váš fotoaparát natoľko inteligentný, aby dal súborom s obrázkami zmysluplné názvy. To znamená, že obrázky sa dostanú do počítača s názvami ako napríklad DSC00234.JPG alebo P0000234.JPG. Premenovávať každý obrázok v počítači je únavné a zdĺhavé. Ak sa chcete vyhnúť týmto nič nehovoriacim názvom súborov, je tu lepšie riešenie.

Hromadné pomenovanie viacerých obrázkov

Použitím rovnakého slova alebo slovného spojenia môžete jednou operáciou premenovať celú skupinu obrázkov. Postup je nasledovný:

 1. Spustite program Windows Fotogaléria kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a potom kliknutím na položku Windows Fotogaléria.

 2. Stlačte a podržte kláves CTRL a potom kliknite na obrázok, ktorý chcete premenovať.

 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na obrázok a potom na položku Premenovať.

 4. Do poľa názvu v informačnom okne zadajte nový názov pre skupinu obrázkov.

  Každý obrázok v skupine dostane nový názvov s odlišným poradový číslom, ako napríklad:

  Letné prázdniny 2005 (1), Letné prázdniny 2005 (2), Letné prázdniny 2005 (3) a tak ďalej.

Označenie obrázkov

Pomenovanie obrázkov vhodnými názvami súborov je tradičný spôsob ich usporiadania. Avšak ľudia si obrázky väčšinou nepamätajú podľa názvov — zapamätajú si osoby na obrázku, fotografované miesto, alebo to, čo práve robili. Teraz je možné k obrázkom pripojiť značky, ktoré umožňujú sledovať tieto informácie. Značky predstavujú údaje, ktoré popisujú obrázok. Značky je možné vytvoriť a pridať k obrázkom kedykoľvek, ale odporúčame ich pridať čo najskôr po importovaní obrázkov z fotoaparátu do počítača. Je pravdepodobnejšie, že ich nezabudnete označiť, a navyše, keďže máte informácie o obrázkoch ešte čerstvo v pamäti, označíte ich oveľa presnejšie.

Pridanie značky pri importe

Prvú značku je možné k obrázkom pridať pri kopírovaní obrázkov do počítača pomocou dialógového okna Import obrázkov a videa. Ak napríklad importujete obrázky z letnej dovolenky, môžete pridať značku „Dovolenka 2006“. Po zobrazení obrázka v programe Fotogaléria bude každý obrázok obsahovať túto značku. Ďalšie značky sa dajú pridať aj neskôr.

Obrázok dialógového okna Import obrázkov a videa
Obrázky môžete označiť v dialógovom okne Import obrázkov a videa.

Ľubovoľné pridanie viacerých značiek

Značky k obrázkom môžete pridať kedykoľvek, keď máte náladu a chvíľu času na usporiadanie obrázkov.

 1. Spustite program Windows Fotogaléria kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a potom kliknutím na položku Windows Fotogaléria.

 2. Kliknite na obrázok, ku ktorému chcete pridať značku.

 3. V informačnom okne kliknite na položku Pridať značky.

 4. Zadajte novú značku a stlačte kláves ENTER.

Presunutie a opätovné použitie značiek

K novým obrázkom nemusíte opakovane zadávať tie isté značky. Ak chcete pre obrázok použiť už jestvujúcu značku, kliknite na obrázok a presuňte ho k značke na navigačnej table.

Nielenže tak ušetríte množstvo zbytočného písania, navyše vám pohľad na všetky značky na navigačnej table pomôže ľahšie si zapamätať názvy značiek a pomôže vám predísť zadávaniu podobných značiek k obrázkom. Ak pre rovnaké typy obrázkov nechtiac vytvoríte tri podobné značky (napríklad kvet, kvety, alebo rastliny), neskôr bude zložité vyhľadať jednoduchým vyhľadaním všetky súvisiace obrázky.

Vyhľadávanie obrázkov pomocou značiek

Ak sú k obrázkom pripojené značky, na vyhľadanie obrázkov je možné použiť pole Hľadať. Ak chcete vyhľadať obrázok, ktorý ste nasnímali napríklad na narodeninách pred dvoma rokmi, a viete, že ste k týmto obrázkom pridali značky „Narodeniny“ a „Večierok“, zadajte v poli Hľadať slovo Narodeniny. Zobrazia sa všetky obrázky, ktoré majú v názve súboru alebo v značkách slovo „Narodeniny“. Alebo kliknite na značku Narodeniny na navigačnej table, kde sa zobrazia iba tie súbory, ktoré majú značku Narodeniny.

Tu je jeden tip: Ak kliknete na značku Narodeniny a zobrazí sa priveľa obrázkov, v poli Hľadať zadajte slovo Večierok. Potom sa zobrazia iba tie narodeninové obrázky, ku ktorým je pridaná aj značka Večierok, čo značne zníži počet zobrazených obrázkov.

Poznámka

 • Značky nie sú jediným spôsobom pridávania informácií k obrázkom. Pomocou poľa Pridať popis, ktoré sa nachádza v spodnej časti informačného okna, sa k obrázkom dajú pridať aj popisy. Pri vyhľadávaní obrázkov pomocou poľa Hľadať môžete obrázky vyhľadávať pomocou textu popisov rovnako ako pri vyhľadávaní s použitím názvu súborov alebo značiek.